Termiņdepozīts

Noguldi savus rezerves līdzekļus un saņem garantētu atdevi.

Noguldi internetbankā

  • Fiksēta peļņas likme visam termiņam.
  • Drošs noguldījums ar garantētu peļņu.
  • Augstāki peļņas procenti pagarinātiem termiņdepozītiem.

Termiņdepozītā nauda pelna tev

Turot naudu zeķē vai norēķinu kontā, tās vairāk nepaliek. Turpretim termiņdepozītā noguldīta nauda lēni un stabili augs. Turklāt ir arī patīkami zināt, ka tava nauda ir drošībā pie rūpīgiem saimniekiem.

Termiņdepozīta pamatnosacījumi

  • Tavu termiņdepozīta kontu atvērsim un uzturēsim bez maksas.
  • Izvēlies, kā saņemsi peļņas procentus. Katru mēnesi vai noguldījuma termiņa beigās par visu noguldījuma periodu.
  • Tu vari izvēlēties noguldījuma valūtu - eiro (EUR), ASV (USD) un Austrālijas dolāri (AUD), Krievijas rubļi (RUB) un Lielbritānijas mārciņas (GBP).
  • Jo garāks noguldījuma termiņš, jo augstāki procenti.
  • Izvēlies noguldījuma termiņu no 1 mēneša līdz 10 gadiem.
  • Valsts garantē atmaksu tavam noguldījumam Citadelē līdz 100 000 eiro apmērā.

Piesakies

Cik sakrāšu? Rēķinām kopā!

This calculator requires javascript

EUR

150 EUR

150 000 EUR

mēneši

Atvainojiet, Jūsu izvēlētajai valūtai uz Jūsu izvēlēto termiņu Termiņdepozītu ar standarta nosacījumiem nepiedāvājam

Kā pieteikties?

  • Internetbankā

    Ja esi Citadeles klients

    Noformē

  • Filiālē

    Ja vēl neesi Citadeles klients, piesakies konsultācijai

    Piesakies

Kā nopelnīt vairāk?

  • Noformē termiņdepozītu internetbankā un saņem klāt 0,10% pie standarta likmes.
  • Izvēlies automātisko termiņdepozīta pagarināšanu noguldījuma termiņa beigās, lai tava standarta likme palielinātos par 0,05%.
  • Ja esi pensionārs un lieto Maestro karti, tavu termiņnoguldījuma standarta likmi palielināsim par 0,1%.
  • Ja tavs noguldījums ir virs 35 000 eiro, vaicā mums, vai varam piedāvāt augstāku peļņas likmi.

Piesaki internetbankā

Kā nopelnīt vēl vairāk?

Saņem kādu no priekšrocībām, pagarinot termiņdepozītu divas nedēļas pirms līguma termiņa beigām:

  • 0,05% klāt pie standarta likmes, ja pagarināsi noguldījuma līgumu par tādu pašu summu un uz tādu pašu termiņu.
  • 0,07% klāt pie standarta likmes, ja pagarināsi līgumu uz tādu pat termiņu kā iepriekš, bet palielināsi noguldījuma summu**.
  • 0,10% klāt pie standarta likmes, ja pagarināsi līgumu par līdzšinējo noguldījuma summu uz garāku periodu.

Atjauno termiņdepozītu internetbankā

Vēl vairāk iespēju

  • 2. pensiju līmenis

    Pensijas uzkrājums ir kā kartupelis - vienkāršs un vajadzīgs. Taču pats svarīgākais, lai tas vairojas!

    Uzzini vairāk

  • Maxi krājkonts

    Ir jākrāj, lai uzkrātu.

    Uzzini vairāk

  • Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

    Krāj saviem mērķiem un esi apdrošināts.

    Uzzini vairāk