Nodokļu kalkulators

This calculator requires javascript

EUR

4 800 EUR

120 000 EUR

Gada iemaksas uzkrājumos

EUR
EUR

0 EUR

1 000 EUR

Paredzamā nodokļa atmaksa par gadā veiktajām iemaksām

Piesakies konsultācijai

Kalkulatora aprēķins parāda nodokļu atvieglojumu izmantošanas pamatprincipus, bet negarantē absolūtu precizitāti, jo aprēķinā nav iekļauta katras personas individuālā informācija. Iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 23% no pensiju 3. līmenī iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 23% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās summas (ja līgums noslēgts vismaz uz 5 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 5 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma. Uzzini vairāk par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu un pensiju 3. līmeni.