Apdrošināšanas atlīdzības saņemšana

Klientiem, kas izvēlējušies studiju uzkrājumu ar dzīvības apdrošināšanu

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, ja ir iestājies kāds no apdrošināšanas gadījumiem. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, apdrošinātajai personai vai labuma guvējam jāiesniedz noteikti dokumenti.

Traumu, kaulu lūzumu gadījumā

Paliekošas invaliditātes gadījumā

Apdrošinātā nāves gadījumā

  • Labuma guvēja vai Apdrošinātā mantinieka aizpildīts Pieteikums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai (pdf)
  • Mantinieka tiesības uz mantojumu apliecinošs dokuments
  • Apdrošinātā miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
  • Labuma guvēja vai mantinieka pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Papildapdrošinātā nāves gadījumā

Līguma termiņa beigu gadījumā

  • Apdrošinājuma ņēmēja vai Labuma guvēja līguma termiņa beigās aizpildīts Pieteikums uzkrājuma izmaksai (pdf)
  • Labuma guvēja līguma termiņa beigās pases kopija (uzrādot oriģinālu)