Studiju uzkrājums

Sakrāj sava bērna studijām vai citam nozīmīgam mērķim

Piesakies konsultācijai

 • Iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 20%
 • Kopā ar uzkrājumu izvēlieties dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu
 • Uzkrājuma papildināšana atbilstoši savām iespējām
 • Gan garantēts uzkrājums, gan uzkrājums obligāciju, investīciju fondos
 • Sāciet krāt mūsu konsultantu pavadībā

Iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 20%

 • Noformējiet uzkrājumu vismaz uz 10 gadiem.
 • Veiciet iemaksas uzkrājumā.
 • Aizpildiet deklarāciju portālā Latvija.lv, sekojot norādēm savā internetbankā, un saņemiet nodokļu atmaksu savā norēķinu kontā.
 • Saņemiet nodokļa atmaksu no uzkrājumā iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā.

Piesakies konsultācijai

Parūpējieties par sevi un savu ģimeni, izvēloties apdrošināšanu

 • Apdrošinieties pret neparedzētām dzīves situācijām - traumas, invaliditāte, dzīvības zaudējums.
 • Izvēlieties gatavus apdrošināšanas komplektus par summu sākot no 2.50 EUR mēnesī.
 • Pievienojiet apdrošināšanu jau esošam uzkrājuma līgumam jebkurā brīdī.
 • Atlaides daudzbērnu ģimenēm ar Ģimenes karti 3+.

Piesakies konsultācijai

Izvēlieties piemērotāko studiju uzkrājuma veidu

Piedāvājam dažādas uzkrājuma iespējas: garantētais uzkrājums, uzkrājums obligāciju fondos, uzkrājums investīciju fondos. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka ieguldījumi finanšu instrumentos var nest gan peļņu, gan zaudējumus. Informācija ir vispārēja un informatīva rakstura un nav pielāgota materiāla saņēmēja zināšanām, finansiālajam stāvoklim, individuālajiem mērķiem un prasībām. Informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju noslēgt attiecīgu līgumu vai ieguldīt finanšu instrumentos un tai ir tikai informatīvs raksturs. AS "Citadele banka" un tās meitassabiedrības neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem (ieskaitot neiegūto peļņu) vai izrietošiem zaudējumiem, kas var rasties šīs informācijas izmantošanas rezultātā.

Piesakies konsultācijai

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet vai rakstiet

67010000