Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu

Veicot iemaksas pensiju 3.līmenī

Veicot iemaksas pensiju 3.līmenī, iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 23% no pensiju 3.līmenī iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos. 

Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, aicinām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie profesionāliem nodokļu konsultantiem.

Iemaksas pensiju 3.līmenī dod iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%.

Noformē internetbankā