Pensiju 3. līmeņa kalkulators

This calculator requires javascript

EUR

10 EUR

10 000 EUR

gadi
%

1 %

8 %

EUR

Pieteikties

Aprēķini ir veikti, ņemot vērā LR IIN likmi un kapitāla ienākuma nodokļa likmi, kas ir spēkā 2018. gada 1. janvārī. Aprēķiniem ir informatīvs raksturs. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredz, ka privātpersonas, kuras ir veikušas iemaksas pensiju fondā, var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no valsts par gada laikā veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no personas gada bruto ienākumiem, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā.

*Administratīvie izdevumi ietver Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atskaitījumu un pensiju fonda administratīvos izdevumus saskaņā ar pensiju plāna noteikumiem. Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam un līdzekļu turētājam ir iekļautas plānotajā kapitāla atdevē (investīcijās).