Akcijas “Noformē pensiju 3.līmeni ar regulārām iemaksām un dāvanā saņem 2 kino biļetes” noteikumi

1. Akcija spēkā līdz 2019.gada 30. septembrim.
2. Dāvanu saņems ikviens, kurš atbilst visiem zemāk minētajiem kritērijiem:

a. Akcijas laikā noformējis pensiju 3.līmeņa individuālās dalības līgumu Citadele internetbankā vai personīgi bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā
b. Līgums noformēts ar regulārām iemaksām - reizi mēnesī vismaz pa 30 EUR
c. Akcijas laikā veikta pirmā iemaksa - pārvedums no cita pensiju fonda, no norēķinu konta vai skaidras naudas iemaksa
d. Iemaksa nav pārvedums no cita pensiju plāna Citadelē

3. Kino kodi tiks nosūtīti uz pensiju 3. līmeņa individuālās dalības līgumā norādīto mobilā tālruņa numuru mēneša laikā pēc pirmās iemaksas veikšanas.
4. Akciju organizē AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, reģ. Nr. 40003397312. Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Tālrunis informācijai: 67010147