Pensiju 3. līmenis

Nodrošini labklājību vecumdienās

Noformē internetbankā

 • Iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%
 • Pensijas uzkrājums pieejams jau no 55 gadu vecuma
 • Iespēja uzkrātajam kapitālam norādīt mantinieku
 • Papildiniet uzkrājumu atbilstoši savām iespējām

Iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%

 • Veiciet iemaksas savā pensijas uzkrājumā.
 • Aizpildiet deklarāciju portālā Latvija.lv, sekojot norādēm savā internetbankā, un saņemiet nodokļu atmaksu savā norēķinu kontā.
 • Saņemiet nodokļa atmaksu no pensijas uzkrājumā iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no gada apliekamā ienākuma.

Aprēķiniet savu 3. līmeņa pensiju

This calculator requires javascript

EUR

10 EUR

10 000 EUR

gadi
%

1 %

8 %

EUR

Aprēķini ir veikti, ņemot vērā LR IIN likmi un kapitāla ienākuma nodokļa likmi, kas ir spēkā 2015. gada 1. janvārī. Aprēķiniem ir informatīvs raksturs. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredz, ka privātpersonas, kuras ir veikušas iemaksas pensiju fondā var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa 23% apmērā kā atmaksu no valsts par gada laikā veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no personas gada bruto ienākumiem.

Papildiniet uzkrājumu atbilstoši savām iespējām

 • Nosakiet iemaksu lielumu un regularitāti pēc iespējām.
 • Uzkrājuma veidošanas termiņš nav ierobežots.
 • Izveidojiet regulāro maksājumu uzkrājuma papildināšanai savā internetbankā.

Noformē pensiju 3. līmeni internetbankā

Uzkrātais pensijas kapitāls pieejams jau no 55 gadu vecuma

 • Saņemiet uzkrāto pensijas kapitālu jau no 55 gadu vecuma.
 • Turpiniet iemaksas arī pēc 55 gadu vecuma.
 • Ja vēlaties, norādiet uzkrātajam kapitālam mantinieku.

Noformē pensiju 3. līmeni internetbankā

Izvēlieties sev piemērotāko pensiju 3. līmeņa plānu

Piedāvājam gan aktīvas, gan sabalansētas ieguldījumu politikas pensiju plānus

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet vai rakstiet

67010000