Izvēlies naudas krāšanas mērķi

Lai atrastu sev piemērotāko uzkrājumu, noguldījumu un ieguldījumu veidu

Jūsu mērķim visatbilstošākais

Maxi krājkonts ar maksājumu karti

Izvēlieties, ja svarīga piekļuve uzkrātajai naudai jebkurā brīdī

 • Bezmaksas krājkonta un kartes apkalpošana
 • Iespēja sākt krāt no jebkuras summas
 • Piekļuve sakrātajai naudai, maksājot ar karti

Uzzini vairāk

Krājkonts+

Izvēlieties, ja svarīgi saņemt lielākus peļņas procentus, salīdzinot ar Maxi krājkontu

 • Sāciet krāt no jebkuras summas
 • Atvēršana un apkalpošana bez maksas
 • Krājkonta+ papildināšana atbilstoši iespējām
 • Sāciet krāt no jebkuras summas

Uzzini vairāk

Termiņdepozīts

Izvēlieties, ja svarīgi noguldīt naudu uz konkrētu termiņu ar garantētu procentu likmi

 • Bezmaksas noguldījuma atvēršana un uzturēšana
 • Peļņas procentu izmaksa katru mēnesi vai termiņa beigās
 • Fiksēta peļņas procentu likme uz visu noguldījuma termiņu

Uzzini vairāk

Krājkonts bērnam

Izvēlieties, lai veidotu garantētu uzkrājumu bērnam, kuru kopā ar peļņu viņš saņems, sasniedzot pilngadību

 • Bezmaksas krājkonta atvēršana un apkalpošana
 • Var papildināt vecāki un ikviens cits tuvinieks vai draugs
 • Peļņas procenti tiek ieskaitīti krājkontā bērna dzimšanas dienā

Uzzini vairāk

Studiju uzkrājums

Izvēlieties, lai veidotu uzkrājumu uz noteiktu termiņu bērna studijām vai patstāvīgas dzīves sākšanai

 • Iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%
 • Dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana pēc nepieciešamības
 • Brīvs iemaksu grafiks

Uzzini vairāk

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Izvēlieties, ja svarīga iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%

 • Dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana pēc nepieciešamības
 • Brīvs iemaksu grafiks
 • Iespēja norādīt uzkrājuma saņēmēju

Uzzini vairāk

Pensiju 3.līmenis

Nodrošiniet savu labklājību pēc darba gaitu beigšanas, veicot regulāras iemaksas

 • Iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%
 • Brīvs iemaksu grafiks  
 • Izmantojiet iespēju uzkrātajam kapitālam norādīt mantinieku

Uzzini vairāk

Ieguldījumi vērtspapīros

Izvēlieties, lai iegūtu iespēju ieguldīt fondos, akcijās vai obligācijās

 • Ieguldīt var arī nelielas summas
 • Tirgus situācijai atbilstoša ieguldījumu atdeve

Uzzini vairāk

Ieguldījumi zeltā

Izvēlieties, ja interesē alternatīvs investīciju veids vai vērtīga dāvana

 • Zelta stieņu iegāde ļauj diversificēt riskus
 • Pieejami dažādi zelta stieņu nomināli
 • Uzglabājiet zeltu bankas Citadele kopējā seifā, iegūstot iespēju pārdot no bankas nopirkto zeltu atpakaļ bankai

Uzzini vairāk

Uzkrājumu, noguldījumu un ieguldījumu veidi

Maxi krājkonts ar maksājumu karti

Krājiet savam mērķim, saglabājot piekļuvi uzkrātajai naudai jebkurā brīdī

Uzzini vairāk

Krājkonts+

Krājiet savam mērķim atsevišķi no saviem ikdienas tēriņiem

Uzzini vairāk

Termiņdepozīts

Noguldiet naudu uz konkrētu termiņu ar garantētu procentu likmi

Uzzini vairāk

Krājkonts bērnam

Veidojiet garantētu uzkrājumu bērnam, kuru kopā ar peļņu viņš saņems, sasniedzot pilngadību

Uzzini vairāk

Studiju uzkrājums

Krājiet bērna studijām vai patstāvīgas dzīves sākšanai ar iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%

Uzzini vairāk

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Krājiet saviem mērķiem ar iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%

Uzzini vairāk

Pensiju 3.līmenis

Veidojiet papildu uzkrājumu vecumdienām ar iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%

Uzzini vairāk

Ieguldījumi vērtspapīros

Iespēja ieguldīt fondos, akcijās vai obligācijās

Uzzini vairāk

Ieguldījumi zeltā

Alternatīvs investīciju veids vai vērtīga dāvana

Uzzini vairāk