Pensiju 2. līmenis

Izvēlies sev piemērotāko CBL pensiju 2. līmeņa plānu!

Piesakies

Pensijas prognozes kalkulators

This calculator requires javascript

gadi
gadi
EUR

0 EUR

10 000 EUR

EUR
EUR

0 EUR

5 000 EUR

Pieteikt CBL pensiju 2. plānu Pieteikt CBL pensiju 3. plānu

*kalkulatora aprēķinātajai vērtībai ir vienīgi informatīvs raksturs un tā nekādā veidā netiek garantēta; aprēķinā cita starpā ir izmantoti līdzšinējie attiecīgo pensiju plānu ienesīgumi, bet tas negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē;  Reklamētie 2. līmeņa pensiju plāni: CBL Aktīvais ieguldījuma plāns un CBL Universālais ieguldījums plāns; attiecīgā plāna spēkā esošais prospekts, plāna dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokuments (t.sk. par maksājumiem par ieguldījuma plāna pārvaldi (maksājumu pastāvīgā un mainīgā daļa)) un cita informācija ir atrodama nospiežot uz attiecīgā plāna. Reklamētie 3. līmeņa pensiju plāni: CBL Sabalansētais, CBL Aktīvais un CBL Aktīvais USD; attiecīgā plāna ieguldījumu politika un cita informācija ir atrodama nospiežot uz attiecīgā plāna. Līdzekļu pārvaldītājs: "CBL Asset Management" IPAS, juridiskā adrese un valdes atrašanās vieta: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA Līdzekļu turētājs: AS “Citadele banka”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA Privātais pensiju fonds: AS "CBL Atklātais pensiju fonds", Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA  

CBL Universālais ieguldījumu plāns

 • Zemāks riska līmenis
 • Mazākas ienesīguma svārstības
 • Labāka izvēle, tuvojoties pensijas vecumam

Plāna ienesīgums

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns – viens no ienesīgākajiem kopš izveidošanas!

 • Augstāks riska līmenis
 • Lielākas ienesīguma svārstības
 • Labāka izvēle gados jauniem cilvēkiem
 • CBL Aktīvajam pensiju plānam ienesīgums ir viens no augstākajiem, salīdzinājumam izmantojot datus kopš izveidošanas, t.i. par laika periodu no 07.01.2003. līdz 15.08.2016., starp aktīvajiem pensiju plāniem, kurus piedāvā trīs pēc pārvaldāmo līdzekļu apjoma lielākie pensiju 2. līmeņa pārvaldītāji Latvijā. Datu avots: www.manapensija.lv.

Plāna ienesīgums

Kā izvēlēties savu pensiju 2.līmeņa plānu?

 • Pēc ienesīguma - izvēlieties pārdomāti, kam uzticēt sava pensiju uzkrājuma pārvaldīšanu!
 • Atkarībā no jūsu vecuma - aktīvais plāns ir piemērotāks gados jauniem cilvēkiem
 • Atkarībā no jūsu attieksmes pret risku - aktīvais plāns dod iespēju nopelnīt vairāk, bet tajā pašā laikā tas nozīmē arī augstāku ieguldītā kapitāla zaudējuma risku
 • Likumdošana paredz iespēju mainīt līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu 1 reizi gadā, bet viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu - 2 reizes gadā

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet vai rakstiet 

67010000