Pensijas kalkulators

This calculator requires javascript

gadi
EUR

0 EUR

10 000 EUR

Kā noskaidrot pensiju 1. līmeņa uzkrājumu?

  1. Dodies uz Latvija.lv
  2. Autorizējies ar savu internetbanku
  3. Atskaites sākuma datumu izvēlies 1996. gada 1. janvāri
  4. Lejupielādē un atver sagatavoto izziņu
  5. Uzkrājums būs redzams kolonnā Indeksētais 1. līmeņa pensijas kapitāls

Kā noskaidrot pensiju 2. līmeņa uzkrājumu?

  1. Dodies uz Latvija.lv
  2. Autorizējies ar savu internetbanku
  3. Izvēlies aktuālāko atskaites sākuma datumu
  4. Lejupielādē un atver sagatavoto izziņu
  5. Uzkrājums ir redzams pie Fondētās pensijas kapitāla
EUR
EUR

0 EUR

5 000 EUR

Bruto mēneša algai virs 4583 EUR tiek piemērots solidaritātes nodoklis no kā pensiju 3. līmenī ir jāveic obligātas iemaksas - 4% apmērā fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un 10% apmērā tiem, kuri nav fondēto pensiju shēmas dalībnieki. Par izvēlēto plānu 60 dienu laikā ir jāinformē VSAA.

*kalkulatora aprēķinātajai vērtībai ir vienīgi informatīvs raksturs un tā nekādā veidā netiek garantēta; aprēķinā cita starpā ir izmantoti līdzšinējie attiecīgo pensiju plānu ienesīgumi, bet tas negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē;  Reklamētie 2. līmeņa pensiju plāni: CBL Aktīvais ieguldījuma plāns un CBL Universālais ieguldījums plāns; attiecīgā plāna spēkā esošais prospekts, plāna dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokuments (t.sk. par maksājumiem par ieguldījuma plāna pārvaldi (maksājumu pastāvīgā un mainīgā daļa)) un cita informācija ir atrodama nospiežot uz attiecīgā plāna. Reklamētie 3. līmeņa pensiju plāni: CBL Sabalansētais, CBL Aktīvais un CBL Aktīvais USD; attiecīgā plāna ieguldījumu politika un cita informācija ir atrodama nospiežot uz attiecīgā plāna. Līdzekļu pārvaldītājs: "CBL Asset Management" IPAS, juridiskā adrese un valdes atrašanās vieta: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA Līdzekļu turētājs: AS “Citadele banka”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA Privātais pensiju fonds: AS "CBL Atklātais pensiju fonds", Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA