Bezmaksas ceļojumu apdrošināšana

Visai Citadeles kredīkartes MasterCard Gold lietotāja ģimenei ceļojumiem ārpus mītnes zemes

Ja jums ir aktīva un derīga Citadeles kredītkarte MasterCard Gold, plānojot braucienu ārpus jūsu mītnes zemes, vairs nav nepieciešams iegādāties atsevišķu ceļojuma apdrošināšanu. Kartes lietotāji tiek apdrošināti tiklīdz izbrauc ārpus mītnes zemes neatkarīgi no tā, vai ceļojums tika apmaksāts ar attiecīgo kredītkarti (izņemot dažus riskus, kuriem iestājoties obligāti ir jānorēķinās ar kredītkarti). Ceļojuma mērķis var būt komandējums, mācības , atpūta vai jebkāds cits. Apdrošināšana attiecas uz pirmajām 90 kalendārajām dienām katrā braucienā, savukārt braucienu skaits gada laikā nav ierobežots.

Kredīkartes lietotāja ģimenes locekļi (laulātais/- tā un bērni līdz 18 gadu vecumam, ja ģimene ceļo kopā) arī ir apdrošināti. Apdrošināšanas prēmijas ir attiecināmas uz maksājumu karšu lietotājiem vecumā līdz 80 gadiem (neieskaitot). Klienti vecumā pēc 80 gadiem netiek apdrošināti. Gan pamata, gan papildu karšu lietotājiem tiks segti izdevumi, ko izraisījuši ne tikai pēkšņas saslimšanas un nelaimes gadījumi, bet arī izdevumi, kas saistīti ar hronisku slimību saasinājumiem (piem., insults, infarkts, astma u.c.). Ja ceļojumā no vienas ģimenes dodas vairāki ģimenes locekļi, tad apdrošināšanas summas tiek sadalītas proporcionāli uz katru cilvēku.

Apdrošināšanas summas limiti EUR
Kopējā apdrošināšanas summa 100'000
Juridiskā palīdzība (Tiek apmaksāti jurista/advokāta/tulka pakalpojumi, kas tiek sniegti tūristam ārzemēs, ja viņš netīši neievēroja valsts tradīcijas, normas vai likumus, kā rezultātā viņam ir radušās problēmas) 1'500
Medicīniskie izdevumi (Medikamentu iegāde, rentgenogrammas, tomogrāfijas utml., neatliekamās operācijas, pārsiešanas materiāli, transportēšana līdz slimnīcai, neatliekamā zobārstniecība) 75'000
Zobārstniecības izdevumi 150
Medicīniskais transports 30'000
Repatriācija (Mirstīgo atlieku transportēšana līdz mītnes zemei) 10'000
Izdevumi cietušā pavadonim 3'000
Medicīniskā evakuācija (Apdrošinātā (tūrista) transportēšana līdz mītnes zemei, piem., smagi lūzumi, infarkta/insulta stāvoklis u.c.) 15'000
Bagāžas (Personīgās mantas, drēbes, suvenīri, higiēnas preces, slēpošanas inventārs utt.) aizkavēšanās virs 4h (Tiek atlīdzināti izdevumi, kas radušies iegādājoties attiecīgajam klimatam atbilstošu apģērbu, pirmās nepieciešamības preces, higiēnai nepieciešamās lietas) 200
Bagāžas (Personīgās mantas, drēbes, suvenīri, higiēnas preces, slēpošanas inventārs utt.) nozaudēšana, bojājums (Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar bagāžas nozaudēšanu pārvadātāja vainas dēļ, saņemot pārvadātāja izziņu, kas apstiprina šo faktu) 1'000
Lidojuma aizkavēšanās, atcelšana, vietas atteikums (Tiek atlīdzināti izdevumi par ēdienreizēm, viesnīcas pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem no un uz viesnīcu) 200
Lidojuma nokavēšana saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu (Tiek atlīdzināti izdevumi jaunas aviobiļetes iegādei un zaudējumi par neizmantotajām dienām apmaksātajā viesnīcā, ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā klients zaudē iespēju aizlidot ar ieplānoto reisu, kā arī nakšņošanu līdz izlidošanai) 500
Reisu atiešanas un pienākšanas laiku nesakritība (Tiek atlīdzināti izdevumi par ēdieniem, atspirdzinošiem dzērieniem, viesnīcas izdevumi un taksometra izdevumi uz/no viesnīcu, bet tikai norēķinoties ar Citadeles MasterCard Gold kredīkarti) 200
Personu apliecinoša dokumenta (pases vai ID kartes) nozaudēšana, zādzība (Tiek atlīdzināti izdevumi saistīti ar dzīvošanu, ēšanu, transporta izdevumiem, lai atjaunotu dokumentus) 250
Nelaimes gadījumu apdrošināšana ar nāves vai invaliditātes iestāšanos 10'000
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Apdrošinājums, kas kompensē trešajai personai nodarītos zaudējumus (t.sk. arī bērna līdz 12 g.v.), piemēram, ceļotājs, slēpojot, uzbrauc virsū citam slēpotājam, kā rezultātā tam ir jāgriežas pie ārsta pēc palīdzības. Izdevumi par ārsta pakalpojumiem būtu jāsedz vainīgajam ceļotājam, ja nebūtu apdrošināta viņa civiltiesiskā atbildība.) 10'000

Kā rīkoties, ja noticis negadījums, un ir iestājies viens no ceļojumu apdrošināšanas riskiem?

Tā kā apdrošināšanu piedāvā BTA Insurance company SE, lai saņemtu iespējami ātru un profesionālu palīdzību, jāsazinās ar BTA Palīdzības dienestu Citadeles klientiem. Jūs saņemsiet operatīvu palīdzību vai konsultāciju kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam ārzemēs. BTA darbinieki palīdzēs nokārtot formalitātes, kas saistītas ar medicīnas iestādēm, sniegs rakstisku medicīnas pakalpojumu apmaksas garantiju, lai jums nav jātērē savi līdzekļi, kā arī palīdzēs dažādu citu jautājumu risināšanā.

Atrodoties Latvijā vai ārzemēm (izņemot zvanus no zemāk minētajām valstīm), jāzvana:
+371 220 555 22
+371 278 189 99
+371 261 212 12
Fakss: +371 67025079
E-pasts: assist@bta.lv

Atrodoties Turcijā, Grieķijā, Ēģiptē vai Bulgārijā un iestājoties pēkšņai saslimšanai vai nelaimes gadījumam, ir jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības tikai pie BTA partneriem, jo tikai tā BTA var garantēt bezmaksas apkalpošanu, un tikai tādā veidā neradīsies problēmas ar ārstiem un klīnikām.
Turcijā: +90 242 310 4444
Ēģiptē: +20 122 104 2743
Bulgārijā: +359 529 198 27
Grieķijā: +30 289 704 1777
Baltkrievijā: +375 291 036 424 
Ukrainā: +38 050 842 0303
Krievijā: +7 495 989 1120
Spānija: +34 931 702 286

Nelaimes gadījumā, lai kvalificētos ne tikai Medicīnisko izdevumu atlīdzībai, bet arī Nelaimes gadījumu apdrošināšanai - ir jāsaņem dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījuma faktu un sekas, piemēram, ārsta izziņu ar norādītu diagnozi.

Ja saistībā ar negadījumu esat tērējis savus līdzekļus, lai saņemtu izdevumu atlīdzību, atgriežoties Latvijā, jums pēc iespējas ātrāk jānogādā uz BTA iesniegums par apdrošināšanas gadījumu un to apliecinoši dokumenti:

  • visu čeku un rēķinu oriģināli,
  • atlīdzību pamatojoša dokumentācija - medicīnas iestādes izziņas, aviokompānijas izsniegtu apstiprinājumu par bagāžas aizkavēšanos, bojāšanu vai nozaudēšanu, tiesību sargājošo iestāžu izdoti dokumenti u.c. saskaņā ar ceļojumu apdrošināšanas noteikumiem.

Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi

Izvēlies prestižu kredītkarti ceļojumiem apkārt pasaulei

Piesakies MasterCard Gold kredītkartei