Žiro maksājumi

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 260/2012 prasību stāšanos spēkā sākot ar 2015. gada 1. janvāri Citadele internetbankā tika pārtraukta žiro maksājumu pieņemšana. Maksājumi internetbankā tiek pieņemti vienīgi uz attiecīgās iestādes vai uzņēmuma bankas kontu. Lai precizētu iestādes vai uzņēmuma konta numuru, lūdzu sazinieties ar iestādi/uzņēmumu, kas ir izrakstījusi rēķinu.

Žiro maksājumi tiek pieņemti tikai kā skaidras naudas iemaksa saņēmēja kontā klientu apkalpošanas centros vai arī bankomātos.

Žiro maksājumu noformēšanā un apstrādē saņēmēja un tā konta rekvizītus aizvieto ar žiro numuru.

  • Žiro numurs ir unikāls 5 zīmju cipars, kas individuāli tiek piešķirts katram maksājuma saņēmēja kontam
  • Žiro numurus piešķir un žiro maksājumu informācijas apstrādi nodrošina AS „Opus Capita”
  • Žiro numurs tiek norādīts maksājuma dokumentā – rēķinā, administratīvā pārkāpuma protokolā un tml.
  • Veicot žiro maksājumu, saņēmēja rekvizītu vietā norāda žiro numuru, bet saņēmējs maksātāju atpazīst pēc rēķina, administratīvā protokola numura vai cita identifikatora, kuru nosaka maksājuma saņēmējs
  • Žiro maksājumus var veikt kā skaidras naudas iemaksu saņēmēja kontā klientu apkalpošanas centros vai arī bankomātos.

Žiro maksājumu saņēmēju saraksts