Valūtas mijmaiņas darījumi (Swap)

Kas ir Swap darījums?

Swap ir darījums par noteiktas valūtas pirkšanu/pārdošanu norēķinu datumā pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa ar pienākumu vēlāk šo valūtas summu atpārdot/atpirkt citā noteiktajā norēķinu datumā pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa.

Kādam nolūkam tiek noslēgti Swap darījumi?

Swap darījumi ir paredzēti, lai izmantotu valūtu, kura nepieciešama uz noteiktu laiku, vienlaicīgi sniedzot nodrošinājumu citā valūtā. Swap darījums tiek noformēts kā divi valūtas maiņas darījumi.

Kā tiek noteikts Swap darījuma valūtas kurss?

Swap darījuma valūtu kursi tiek noteikti, izmantojot darījuma aktuālo valūtu kursu (tirgū noteikti valūtas kursi Swap darījuma noslēgšanas brīdī) un Forward darījumu valūtas kursu.

Kas nepieciešams, lai noslēgtu Swap darījumu?

Lai noslēgtu Swap darījumu, klientam bankā Citadele:

  • jāatver norēķinu konts;
  • jānoslēdz Līgums par finanšu tirgus darījumu noslēgšanu;
  • jānoslēdz Līgums par valūtas forward un swap darījumu līguma noslēgšanu;
  • jāiepazīstas ar investoru interešu aizsardzības dokumentāciju (MiFID), tai skaitā ar Rīkojumu izpildes politiku;
  • jāaizpilda piemērotības tests darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem;
  • jāiesniedz bankai finanšu nodrošinājums.

Darījuma noslēgšanai ir nepieciešams iesniegt bankai Citadele finanšu nodrošinājumu, tāpēc jāpārliecinās par finanšu nodrošinājuma esamību klienta kontā bankā Citadele.

Swap darījuma piemērs

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet 67010000 vai rakstiet info@citadele.lv

Valūtu kursi
Valūtu kalkulators
Cenrādis