Nepieciešamie dokumenti

Hipotekārā kredīta pieteikuma izskatīšanai

  • Pieteikums kredīta saņemšanai
  • Pieteikums galvojuma pieņemšanai (privātpersonām, uzņēmumiem)
  • Pase vai personas apliecība
  • Konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem no bankas uz kuru tiek pārskaitīti jūsu un jūsu mājsaimniecības locekļu ienākumi
  • Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par ienākumiem vai citas valsts nodokļu administrācijas izsniegta līdzīga satura izziņa (ja kredīta summa pārsniedz 38 000 EUR)
  • Ķīlas - nekustamā īpašuma novērtējums, ko veicis bankas Citadele akceptēts nekustamā īpašuma vērtētājs
  • Atsevišķos gadījumos banka Citadele var lūgt iesniegt papildus dokumentus