Darījuma konts

Noteikta pirkšanas un pārdošanas darījuma nodrošināšanai

Piesakies konsultācijai

 • Jebkuras summas darījumiem
 • Drošība gan pircējam, gan pārdevējam
 • Darījuma konfidencialitāte

Drošības garantija

Gan pircējam, gan pārdevējam

 • Pircējam - ka banka pārskaitīs pārdevējam naudu par preci vai īpašumu, ko pircējs patiešām vēlas iegādāties
 • Pārdevējam - ka tas saņems naudu par pārdoto preci vai īpašumu

Darījuma konta atvēršana

 • Pircējs un pārdevējs ar bankas darbinieka līdzdalību savstarpēji vienojas par darījuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem un to iesniegšanas bankā kārtību
 • Saskaņā ar šo vienošanos tiek noslēgts trīspusējs līgums starp banku, pircēju(-iem) un pārdevēju(-iem) par darījuma konta atvēršanu, norādot konkrētu līguma darbības termiņu
 • Pēc darījuma konta līguma noslēgšanas banka atver speciālu darījuma kontu, kurā pircējs iemaksā darījuma izpildei nepieciešamos naudas līdzekļus
 • Jebkura informācija par klienta sadarbību ar banku ir konfidenciāla, bet pēc pārdevēja pieprasījuma banka ir tiesīga sniegt pārdevējam informāciju par to, vai nauda ir ieskaitīta darījuma kontā

Darījuma izpilde

 • Kad darījuma konta līgumā noteiktie nepieciešamie dokumenti ir noformēti, pārdevējs tos iesniedz bankā
 • Banka pārbauda, vai iesniegtie dokumenti atbilst līguma prasībām
 • Ja dokumenti atbilst līguma prasībām, banka nodod dokumentu oriģinālus pircējam
 • Kad pircējs parakstās par dokumentu saņemšanu, banka 2 dienu laikā pārskaita naudu no darījuma konta uz pārdevēja norēķinu kontu
 • Darījuma konts tiek slēgts

Darījuma pārtraukšana

 • Ja darījuma konta līgumā noteiktie dokumenti netiek iesniegti bankā līgumā noteiktajā termiņā, banka darījuma kontā iemaksāto naudu atgriež pircējam
 • Ja pircējs vai pārdevējs atsakās no darījuma, banka Citadele atdod pārdevējam dokumentus, bet pircējam - naudu
 • Lai atteiktos no darījuma, pircējam un pārdevējam jāiesniedz kopīgs rakstisks pieteikums

Vēlies uzzināt vairāk?

Zvani vai raksti

67010000