X Platinum

  EUR USD
Maksa par karti 6 EUR mēnesī 75 USD gadā
Maksa par papildu karti 6 EUR mēnesī 75 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas Bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankas 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR) 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Maksājums no konta Kā no norēķinu konta + 3% Kā no norēķinu konta + 3%
SMS par kontā ienākošajām summām EUR 0.09 EUR 0.09
Kredītlimita apjoms Individuāli Individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) Individuāli Individuāli
Kredīta procenti (gadā) kartēm, kas noformētas pret drošības depozītu1 22% 24%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā 0.175% dienā
Priority Pass Bez maksas Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā2 30 EUR (iesk PVN) 30 EUR (iesk PVN)
Concierge serviss3 EUR 200 gadā USD 200 gadā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3% 4.3%

Spēkā no 15.05.2019.

 

 


Jaunas kartes, kas noformētas pret drošības depozītu, no 15.05.2019.netiek izsniegtas.
Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019, kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti) / kartes lietotāju.