X Platinum karte

Cenrādis privātpersonām

Maksa par karti mēnesī 6 EUR
Maksa par papildu karti mēnesī 1.85 EUR
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā 9 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Latvijā, ārzemēs un internetā bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos (ārzemēs) 3% (min. 3 EUR)
Maksājumi no kartes konta kā no norēķinu konta¹ + 3%
Kredītlimita apjoms līdz 15 000 EUR
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti gadā individuāli
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Concierge servisa gada maksa 200 EUR
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Kartes konta slēgšana bez maksas
Steidzama kartes izgatavošana 3h laikā3 30 EUR
Bilances apskatīšana Citadele bankas automātos bez maksas
Kartes PIN koda atbloķēšana, kas tika bloķēts, trīs reizes ievadot nepareizu kodu POS terminālā (pakalpojums pieejams bankas Citadele Klientu apkalpošanas centros, kuros uzstādīts POS termināls) 3 EUR
Kartes PIN koda atbloķēšana bankas Citadele bankomātā (ja karte tika bloķēta, 3 reizes ievadot kļūdainu PIN kodu POS terminālā) bez maksas
Kartes PIN koda nomaiņa (pakalpojums pieejams bankas Citadele bankomātos) bez maksas
Kartes atbloķēšana Citadele internetbankā vai zvanot uz klientu atbalsta centru pēc klienta rīkojuma, ja karte bloķēta, trīs reizes nepareizi ievadot PIN kodu bez maksas
Mēneša limits vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un banku POS terminālos 15 000 EUR
Diennakts limits vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un banku POS terminālos 2 200 EUR
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un POS terminālos virs AS „Citadele banka” cenrādī noteiktā 7 EUR
Neaktīva klienta konta uzturēšana (līdz konta atlikums ir nulle), ja ilgāk kā 12 mēnešus kontā, kam piesaistīta maksājumu karte, nav veiktas klienta iniciētās transakcijas , kā arī Klientam nav citu ar Citadele banku noslēgtu līgumu 0.70 EUR mēnesī

Spēkā no 10.04.2017.

 

USD

Kartes gada maksa 75 USD
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā 10 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Latvijā, ārzemēs un internetā 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos (ārzemēs) 3% (min. 5 USD)
Maksājumi no kartes konta kā no norēķinu konta1 + 3%
Kredītlimita apjoms līdz 16 000 EUR
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā individuāli
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Concierge servisa gada maksa 200 USD
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2 35 USD (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Kartes konta slēgšana bez maksas
Steidzama kartes izgatavošana 3h laikā3 30 USD
Bilances apskatīšana Citadele bankas automātos bez maksas

Spēkā no 10.04.2017.

 


1 Vairāk par maksājumiem.
2 ASV dolāros noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot AS „Citadele banka” valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
3 Attiecas tikai uz plastikāta un PIN koda izgatavošanu. Karti var saņemt tikai Galvenajā birojā, Republikas laukumā 2A.