X Platinum karte

Cenrādis privātpersonām

  EUR
Maksa par karti 6 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 1.85 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta + 3%
Kredītlimita apjoms līdz 15 000 EUR
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti gadā individuāli
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Concierge serviss1 200 EUR gadā
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Spēkā no 20.04.2018.

 

  USD
Kartes maksa 75 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā bez maksas
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Latvijā, ārzemēs un internetā 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankas, citu banku bankomātos 3% (min. 5 USD)
Maksājumi no kartes konta kā no norēķinu konta + 3%
Kredītlimita apjoms līdz 16 000 EUR
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā individuāli
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Concierge servisa gada maksa1 200 USD
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 35 USD (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.

 


1 Maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti/Kartes lietotāju.
2 ASV dolāros noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot AS „Citadele banka” valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.