X Karte (sākot ar 12.12.2018 – X Hero)

Cenrādis privātpersonām

Maksa par karti 2.20 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 1 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana esošās vietā bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Kredītlimita apjoms līdz 15 000 EUR
Minimālā iemaksas summa vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100 % no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti gadā individuāli
Procenti par neatļautu negatīvo atlikumu dienā 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Spēkā no 20.04.2018.

 

Maksa par karti 30 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana esošās vietā bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 5 USD)
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Kredītlimita apjoms līdz 16 000 USD
Minimālā iemaksas summa vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100 % no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā individuāli
Procenti par neatļautu negatīvo atlikumu dienā 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.