X Infinite karte

Cenrādis privātpersonām

  EUR
Maksa par karti 350 EUR gadā
Maksa par papildu karti bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti gadā 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Maksājums no konta1 kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass kartes gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas VIP atpūtas zonā 30 EUR
Fast Track vizīte4 10 EUR (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Spēkā no 11.02.2019.

 

  USD
Maksa par karti 250 USD gadā
Maksa par papildu karti 125 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms Individuāli
Minimālā iemaksas summa Vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti gadā 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Maksājums no kartes konta1 kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass kartes gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas VIP atpūtas zonā2 30 EUR3
Fast Track vizīte4 10 EUR (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 11.02.2019.

 


1 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja pārskaitījums tiek veikts Concierge servisa ietvaros.
2 Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019. kalendārā gada laikā, trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas; Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019. kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
3 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot AS „Citadele banka” valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
4 Kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas.