X Infinite karte

Cenrādis privātpersonām

EUR valūtā

Maksa par karti 350 EUR gadā
Maksa par papildu karti bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 20 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti gadā 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Maksājums no kartes konta1 kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass kartes gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas VIP atpūtas zonā2 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)3
Fast Track vizīte4 10 EUR (ieskaitot PVN)
Rakstiskas izziņas, konta izraksta izsniegšana bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Kartes konta slēgšana bez maksas
Steidzama kartes izgatavošana 3h laikā5 30 EUR
Bilances apskatīšana Citadele bankas automātos bez maksas
Viedkartes PIN koda atbloķēšana, kas tika bloķēts, trīs reizes ievadot nepareizu kodu POS terminālā (pakalpojums pieejams bankas Citadele Klientu apkalpošanas centros, kuros ir uzstādīts POS termināls) 3 EUR
Viedkartes PIN koda atbloķēšana, kas tika bloķēts, trīs reizes ievadot nepareizu kodu POS terminālā (pakalpojums pieejams bankas Citadele EMV bankomātos) bez maksas
Kartes PIN koda nomaiņa (pakalpojums pieejams bankas Citadele bankomātos) bez maksas
Kartes atbloķēšana Citadele internetbankā vai zvanot uz klientu atbalsta centru pēc klienta rīkojuma, ja karte bloķēta, trīs reizes nepareizi ievadot PIN kodu bez maksas
Mēneša limits vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un banku POS terminālos 30 000 EUR
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un POS terminālos virs AS „Citadele banka” cenrādī noteiktā 7 EUR
Neaktīva klienta konta uzturēšana (līdz konta atlikums ir nulle), ja ilgāk kā 12 mēnešus kontā, kam piesaistīta maksājumu karte, nav veiktas klienta iniciētās transakcijas , kā arī Klientam nav citu ar Citadele banku noslēgtu līgumu 0.70 EUR mēnesī

Spēkā no 10.04.2017.

 

USD valūtā

Maksa par karti 250 USD gadā
Maksa par papildu karti 125 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 30 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms Individuāli
Minimālā iemaksas summa Vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti gadā 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Maksājums no kartes konta1 kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass kartes gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas VIP atpūtas zonā2 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)3
Fast Track vizīte4 10 EUR (ieskaitot PVN)
Rakstiskas izziņas, konta izraksta izsniegšana bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Kartes konta slēgšana bez maksas
Steidzama kartes izgatavošana 3h laikā5 30 EUR
Bilances apskatīšana Citadele bankas automātos bez maksas
Viedkartes PIN koda atbloķēšana, kas tika bloķēts, trīs reizes ievadot nepareizu kodu POS terminālā (pakalpojums pieejams bankas Citadele Klientu apkalpošanas centros, kuros ir uzstādīts POS termināls) 3 EUR
Viedkartes PIN koda atbloķēšana, kas tika bloķēts, trīs reizes ievadot nepareizu kodu POS terminālā (pakalpojums pieejams bankas Citadele EMV bankomātos) bez maksas
Kartes PIN koda nomaiņa (pakalpojums pieejams bankas Citadele bankomātos) bez maksas
Kartes atbloķēšana Citadele internetbankā vai zvanot uz klientu atbalsta centru pēc klienta rīkojuma, ja karte bloķēta, trīs reizes nepareizi ievadot PIN kodu bez maksas
Mēneša limits vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un banku POS terminālos ekvivalents 30 000 EUR
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un POS terminālos virs AS „Citadele banka” cenrādī noteiktā 7 EUR, vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas
Neaktīva klienta konta uzturēšana (līdz konta atlikums ir nulle), ja ilgāk kā 12 mēnešus kontā, kam piesaistīta maksājumu karte, nav veiktas klienta iniciētās transakcijas , kā arī Klientam nav citu ar Citadele banku noslēgtu līgumu 0.70 EUR mēnesī

Spēkā no 10.04.2017.

 


1 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja pārskaitījums tiek veikts Concierge servisa ietvaros.
2 Kalendārā gada laikā, trīs vizītes Priority Pass lidostas atpūtas zonā pamatkartes lietotājam ir bezmaksas.
3 ASV dolāros noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot AS „Citadele banka” valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
4 Kalendārā gada laikā 8 Fast Track vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas.
5 Attiecas tikai uz kartes un PIN koda izgatavošanu. Karti var saņemt tikai Galvenajā birojā, Republikas laukumā 2A.