Visa

Cenrādis privātpersonām

Kredītkarte Visa Classic (EUR)

Maksa par karti (mēnesī) 2.20 EUR
Maksa par papildu karti (mēnesī) 1 EUR
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 5 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%

Spēkā no 01.01.2017.

 

Kredītkarte Visa Classic (USD)

Maksa par karti / papildu karti USD 30 gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) USD 10
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 3% (min. USD 3)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. USD 5)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 26%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta+ 3%

Spēkā no 01.01.2017.

 

Kredītkarte Visa Gold (EUR)

Maksa par karti 6 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 1.85 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 9 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā1 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)
Concierge serviss2 200 EUR gadā

Spēkā no 01.01.2017.

 

Kredītkarte Visa Gold (USD)

Maksa par karti USD 75 gadā
Maksa par papildu karti USD 25 gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) USD 10
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 3% (min. USD 3)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. USD 5)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 24%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta+ 3%
Procentu likme (gadā) drošības depozīta, kurš kalpo par finanšu nodrošinājumu kredītkartei
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā1 USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN)
Concierge-serviss2 USD 300 gadā

Spēkā no 01.01.2017.

 

1 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
2 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.