Virtuālā karte

Cenrādis privātpersonām

MasterCard Virtual EUR USD
Maksa par karti (par 2 mēn. / 12 mēn) 5 EUR / 20 EUR 5 USD / 25 USD
Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā 1% 1%
Preču un pakalpojumu apmaksa ārzemēs 1% 1%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele (no konta) (uzņēmumiem) 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%

Spēkā no 01.01.2015.