Uzkrājums+

Cenrādis privātpersonām

Līguma valūta EUR USD
Līguma noslēgšanas izdevumi (no pirmās apdrošināšanas prēmijas) 20 EUR 30 USD
Komisija par līguma administrēšanu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Komisija par uzkrājuma summas administrēšanu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Ieguldījumu plāna maiņa* IPAS CBL AM pārvaldīto fondu maiņa 4 reizes gadā bez maksas
Labuma guvēja maiņa bez maksas bez maksas
Līguma darbības termiņa pagarināšana bez maksas bez maksas
Apdrošinājuma summas maiņa bez maksas bez maksas
Līguma valūtas maiņa (no uzkrājuma summas) 1% (min. 7 EUR) 1% (min. 10 USD)
Maksa par polises dublikāta izdošanu 7 EUR 10 USD
Maksa par pirmstermiņa līguma izbeigšanu vai daļēju uzkrājuma summas izmaksu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Minimālā izmaksas summa, veicot uzkrājuma daļēju izmaksu 1 400 EUR 2 000 USD
Norēķinu konta atvēršana AS "Citadele banka", noslēdzot Uzkrājums+ līgumu bez maksas bez maksas

Spēkā no 01.01.2014.

 

* citos ieguldījumu fondu maiņas gadījumos tiek piemērotas fondu daļu pirkšanas komisijas saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem.