Skaidras naudas izmaksas limiti

Cenrādis privātpersonām

Skaidra nauda bez iepriekšēja pasūtījuma tiek izsniegta sekojošā apjomā

Filiāle/Valūta Klientu apkalpošanas centri: Citadele, Liepāja, Daugavpils Pārējie klientu apkalpošanas centri
EUR 40 000 EUR 10 000 EUR
USD ekvivalents 40 000 EUR ekvivalents 5 000 EUR
Pārējās valūtas ekvivalents 10 000 EUR ekvivalents 5 000 EUR

Spēkā no 02.05.2016.

 

Par naudas izsniegšanu, kas pārsniedz noteiktos limitus, tiek ieturēta komisijas maksa, saskaņā ar Bankas cenrādi.
Skaidras naudas pasūtīšana EUR un USD jāveic vienu bankas darba dienu iepriekš.
Par pārējo valūtu pasūtījuma izpildes laiku Banka un klients vienojas individuāli.