Seifu glabātava

Cenrādis privātpersonām

Seifu iznomāšana filiālē „Citadele” (Republikas laukums 2A), Rīga

Seifa izmēri (mm), Platums x garums x augstums diennaktī1 mēnesī1 gadā1
255x480x55 / 300x450x50 / 435x245x35 10 EUR 30 EUR 200 EUR
255x480x95 / 300x450x75 / 435x245x65 10 EUR 35 EUR 250 EUR
255x480x145 / 300x450x125 / 435x245x115 10 EUR 40 EUR 295 EUR
255x480x300 / 300x450x175 / 435x245x160 10 EUR 45 EUR 370 EUR
560x480x300 / 300x450x300 / 435x245x285 10 EUR 65 EUR 500 EUR

Spēkā no 06.03.2018.

 

Komisijas maksa par seifa atvēršanu gadījumā, ja klients ir pazaudējis seifa atslēgu 230 EUR
Komisijas maksa par klienta seifa satura uzglabāšanu bankas Citadele kopējā seifā2 15 EUR mēnesī (ieskaitot PVN)

Spēkā no 20.07.2017.

 


1 Komisijas maksa, ieskaitot PVN.
2 Komisijas maksa tiek piemērota, ja saskaņā ar Seifu nomas noteikumiem klienta seifa saturs ir ievietots un tiek uzglabāts bankas Citadele kopējā seifā.

Komisijas maksa par seifa nomu tiek ieturēta par pilnu līguma darbības (seifa nomas) termiņu, noformējot līgumu vai tā (seifa nomas) termiņa pagarinājumu.

Ja nav pagarināts līguma par seifa nomu darbības (seifa nomas) termiņš, klients nav atbrīvojis seifu un līguma noteiktā kārtībā nodevis bankā Citadele seifa atslēgu (ja tā glabājas pie klienta), tad sākot ar otro darba dienu pēc līguma darbības termiņa beigām klientam papildus Cenrādī noteiktajai maksai par seifa nomu ir jāmaksā bankai Citadele līgumsods 25% apmērā no klienta iznomātajam seifam (atbilstoši seifa izmēram) noteiktās diennakts maksas par seifa nomu par katru nokavēto dienu.