Seifu glabātava

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Seifu iznomāšana filiālē „Citadele” (Republikas laukums 2A), Rīga

Seifa izmēri (mm), Platums x garums x augstums diennaktī1 mēnesī1 gadā1
255x480x55 10 EUR 22 EUR 145 EUR
255x480x95 10 EUR 26 EUR 180 EUR
255x480x145 10 EUR 30 EUR 210 EUR
255x480x300 10 EUR 36 EUR 265 EUR
560x480x300 10 EUR 50 EUR 360 EUR

Spēkā no 01.01.2015.

 

Seifu iznomāšana seifu glabātuvē „Ziemeļi” Brīvības iela 148, Rīga

Seifa izmēri (mm), Platums x garums x augstums diennaktī1 mēnesī1 gadā1
435x245x35 10 EUR 15 EUR 110 EUR
435x245x65 10 EUR 20 EUR 150 EUR
435x245x115 10 EUR 26 EUR 180 EUR
435x245x160 10 EUR 30 EUR 210 EUR
435x245x285 10 EUR 36 EUR 250 EUR
560x300x480 10 EUR 50 EUR 360 EUR

Spēkā no 01.01.2015.

 

Komisijas maksa par seifa atvēršanu gadījumā, ja klients ir pazaudējis seifa atslēgu 160 EUR
Komisijas maksa par klienta seifa satura uzglabāšanu bankas Citadele kopējā seifā2 15 EUR mēnesī (ieskaitot PVN)

Spēkā no 03.07.2014.

 

1 Komisijas maksa, ieskaitot PVN.
2 Komisijas maksa tiek piemērota, ja saskaņā ar Seifu nomas noteikumiem klienta seifa saturs ir ievietots un tiek uzglabāts bankas Citadele kopējā seifā.

Komisijas maksa par seifa nomu tiek ieturēta par pilnu līguma darbības (seifa nomas) termiņu, noformējot līgumu vai tā (seifa nomas) termiņa pagarinājumu.

Ja nav pagarināts līguma par seifa nomu darbības (seifa nomas) termiņš, klients nav atbrīvojis seifu un līguma noteiktā kārtībā nodevis bankā Citadele seifa atslēgu (ja tā glabājas pie klienta), tad sākot ar otro darba dienu pēc līguma darbības termiņa beigām klientam papildus Cenrādī noteiktajai maksai par seifa nomu ir jāmaksā bankai Citadele līgumsods 25% apmērā no klienta iznomātajam seifam (atbilstoši seifa izmēram) noteiktās diennakts maksas par seifa nomu par katru nokavēto dienu.

Seifu glabātuvē „Ziemeļi” nav iespējama komisijas samaksa skaidrā naudā.

Līgumiem par seifu nomu, kuri noslēgti līdz 31.12.2014. (ieskaitot), līdz spēkā esošā termiņa beigām tiek piemērota komisijas maksa par seifu nomu, kāda bija spēkā līguma vai tā pēdējā pagarinājuma noslēgšanas brīdī. Noformējot šādu līgumu darbības (seifa nomas) pagarinājumu, tiek piemērota komisijas maksa saskaņā ar Cenrādi.