Seifu glabātava

Cenrādis privātpersonām

Seifu iznomāšana filiālē „Citadele” (Republikas laukums 2A), Rīga

Seifa izmēri (mm) mēnesī1 gadā1
XS, augstums līdz 55 mm 36 EUR 240 EUR
S, augstums līdz 95 mm 42 EUR 300 EUR
M, augstums līdz 145 mm 48 EUR 354 EUR
L, augstums līdz 300 mm 54 EUR 444 EUR
XL, augstums līdz 300 mm 78 EUR 600 EUR

Spēkā no 02.01.2019.

 

Komisijas maksa par seifa atvēršanu gadījumā, ja klients ir pazaudējis seifa atslēgu u un/vai, beidzoties seifa nomas termiņam, nav nodevis atslēgu Bankai 275 EUR
Komisijas maksa par klienta seifa satura uzglabāšanu bankas Citadele kopējā seifā2 18 EUR mēnesī (ieskaitot PVN)
Paaugstināta maksa par neatbrīvotā seifa nomu pēc seifa nomas termiņa beigām (dienā) 3 EUR (ieskaitot PVN)

Spēkā no 02.01.2019.

 


1 Komisijas maksa, ieskaitot PVN.
2 Komisijas maksa tiek piemērota, ja saskaņā ar Seifu nomas noteikumiem klienta seifa saturs ir ievietots un tiek uzglabāts bankas Citadele kopējā seifā.

Komisijas maksa par seifa nomu tiek ieturēta par pilnu līguma darbības (seifa nomas) termiņu, noformējot līgumu vai tā (seifa nomas) termiņa pagarinājumu.