Rīkojumu iesniegšana bankai Citadele pa tālruni

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Bezskaidras valūtas konvertācija 2.85 EUR
Naudas līdzekļu pārskaitījumi bankas Citadele ietvaros (uz savu kontu vai starp savu kontu un citu klientu kontiem) 2.85 EUR + kā par atbilstošu maksājumu, kas veikts klientu apkalpošanas centrā
Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Krājkonta, Maxi krājkonta uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita klienta kontu bankā Citadele (brīdinot banku 7 kalendārās dienas iepriekš) 2.85 EUR + kā par maksājumu no krājkonta/ Maxi krājkonta
Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Krājkonta, Maxi krājkonta uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita klienta kontu bankā Citadele (nebrīdinot banku 7 kalendārās dienas iepriekš) 2.85 EUR + kā par maksājumu no krājkonta/ Maxi krājkonta
Termiņdepozīta (Klasika, Express) noformēšana 2.85 EUR

Spēkā no 01.01.2014.