Repo darījumi

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Repo darījums 50 000 USD un virs 50 000 USD, vai šīs summas ekvivalentā citā valūtā bez maksas
Repo darījums līdz 50 000 USD (neieskaitot), vai šīs summas ekvivalentā citā valūtā 100 EUR1
Repo darījuma nosacījumu grozījumi individuāli, informācija bankā Citadele

Spēkā no 01.09.2015.

 

1 Ja darījums netiek veikts EUR valūtā, tad komisija tiek aprēķināta darījuma valūtā, konvertējot EUR valūtā izteikto komisiju attiecīgajā darījuma valūtā pēc bankas Citadele noteiktā valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī.