Personas apdrošināšana

Cenrādis privātpersonām

Līguma noslēgšanas valūta EUR, USD
Līguma noslēgšana bez maksas
Komisija par līguma administrēšanu bez maksas
Līguma darbības termiņa maiņa bez maksas
Līguma valūtas maiņa bez maksas
Riska apdrošinājuma summas maiņa bez maksas
Papildapdrošināšanas riska summas maiņa bez maksas
Labuma guvēja maiņa bez maksas
Maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu 28 EUR, 40 USD
Norēķinu konta atvēršana AS "Citadele banka", noslēdzot Personas apdrošināšanas līgumu bez maksas

Spēkā no 01.01.2014.