Pensiju 3. līmenis

Cenrādis individuālas dalības līgumiem

Pensiju plāns CBL Aktīvais CBL Sabalansētais CBL Aktīvais USD
Līguma valūta EUR EUR USD
Maksājums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai1 (no katras iemaksas) 0.39% 0.39% 0.39%
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2 (no uzkrājuma summas gadā):      
Ja uzkrājums ir vienāds vai mazāks par 1 499.99 EUR 1.5% 1.5% 1.5%
Ja uzkrājums ir no 1 500.00 EUR līdz 4 999.99 EUR ieskaitot 1% 1% 1%
Ja individuālās dalības līgums tika noformēts bankas Citadele internetbankā3 1% 1% 1%
Ja uzkrājums ir no 5 000.00 EUR līdz 99 999.99 EUR ieskaitot 0.75% 0.75% 0.75%
Ja uzkrājums ir lielāks vai vienāds ar 100 000.00 EUR 0.2% 0.2% 0.2%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0.8% 0.7% 0.8%
Atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam mainīgā daļa4 10% 10% 10%
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (no uzkrājuma summas gadā) 0.15% 0.15% 0.15%

Spēkā no 01.10.2019.


1 Maksājums ir mainīgs, atbilstošs LR tiesību aktu aktuālajām izmaiņām, maksājums Līguma darbības laikā var tikt gan samazināts, gan palielināts
2 Atskaitījumi tiek ieturēti reizi mēnesī kā 1/12 daļa
Ja individuālās dalības līgums atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme.
No ienākumu vērtības, kas pārsniedz salīdzinošo rādītāju: 12 mēnešu EURIBOR/LIBOR