Patēriņa kredīts

Cenrādis privātpersonām

Pieteikuma kredīta saņemšanai izskatīšana bez maksas
Līguma par Kredīta privātam patēriņam izsniegšanu noformēšana 2% no līguma summas (min. 100 EUR)
Līguma par Kredīts privātam patēriņam transporta līdzekļa iegādei (Auto Kredīts) izsniegšanu noformēšana 1% no līguma summas (min. 125 EUR)
Līguma noteikumu grozījumu noformēšana 25 EUR

Spēkā no 06.03.2018.