Patēriņa kredīts

Cenrādis privātpersonām

Pieteikuma kredīta saņemšanai izskatīšana bez maksas
Līguma par Kredīta privātam patēriņam izsniegšanu noformēšana 2% no līguma summas (min. 70 EUR)
Līguma noteikumu grozījumu noformēšana 25 EUR

Spēkā no 06.03.2018.