Papildu pakalpojumi

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Privātpersonām

Dokumenta sūtīšana pēc klienta pieprasījuma ar faksa starpniecību (1 lapa) EUR 8 (ieskaitot PVN)
Dokumentu kopēšana pēc klienta pieprasījuma EUR 1 (ieskaitot PVN) par lapu
Bezskaidras naudas maksājuma izdrukas saņemšana bankā Citadele, par katru maksājuma izdruku EUR 1
SWIFT pieprasījuma kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma EUR 4
Kurjerpasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma, dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai pēc vienošanās (EUR 7 + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))
Ielūguma uz Latviju noformēšana bankas Citadele klientiem EUR 55 (ieskaitot PVN)
Izraksts par darījumiem kontā:
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma par tekošo mēnesi un iepriekšējo kalendāro mēnesi pirms pieprasījuma brīža (tikai fiziskām personām) 1 reizi mēnesī – bez maksas
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma, ja konta izraksts ietver 12 mēnešu periodu pirms pieprasījuma brīža EUR 1 par kalendāro mēnesi1 (min. EUR 6)
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma, ja konta izraksts ietver laika periodu sākot ar 12 mēnešiem pirms pieprasījuma brīža EUR 2 par kalendāro mēnesi1 (min. EUR 7)
Ikmēneša atskaites par darījumiem kontā automātiska nosūtīšana ar pasta starpniecību kontiem, kuriem piesaistīta maksājumu karte:
Latvijā EUR 1.50 vai ekvivalents, mēnesī
Ārpus Latvijas EUR 4.50 vai ekvivalents, mēnesī
Dokumentu izsniegšana no arhīva EUR 30 par dokumentu (ieskaitot PVN)
Standarta izziņas sagatavošana2 EUR 10 (ieskaitot PVN)
Nestandarta izziņas sagatavošana3,4 EUR 35 (ieskaitot PVN)
Papildu komisijas maksa par steidzamu standarta izziņas sagatavošanu pēc klienta pieprasījuma (bankas Citadele centrālā biroja 2 darba stundu laikā) EUR 15 (ieskaitot PVN)
Papildu komisijas maksa par izziņas sagatavošanu krievu vai angļu valodā4 EUR 15 (ieskaitot PVN)
Bankas Citadele sagatavota izdruka no LURSOFT datu bāzes par vienu personu EUR 5 (ieskaitot PVN)
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevumu pieņemšana, pārbaude un izpilde EUR 21 (vienreizēja maksa par katra saņemtā dokumenta apstrādi)
Klienta apmeklējums ārpus bankas Citadele pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās (EUR 40 + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))
Spēkā no 01.01.2015.

 


1 Ja konta izraksts tiek pieprasīts par vairāku mēnešu periodu, kas aptver kalendāro mēnesi (-šus), kuros kontā nav bijis apgrozījuma, maksa par attiecīgo kalendāro mēnesi (bez apgrozījuma) netiek piemērota, ievērojot, ka komisijas maksa nedrīkst būt mazāka par Cenrādī noteikto minimālo maksu par konta izrakstu. Ja konta izraksts tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota tikai Cenrādī noteiktā minimālā maksa par konta izrakstu.
2 Par standarta izziņu uzskatāma:
- izziņa par konta esamību un/vai konta stāvokli (konta atlikumu vai konta pieejamo atlikumu izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī, kontam piesaistītu maksājumu karšu esamību un statusu (aktīva/slēgta) un/vai par kontam piešķirto kredītlimitu izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī; -izziņa par pamatkapitāla iemaksu jaundibināma uzņēmuma kontā vai uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu, norādot attiecīgās skaidras naudas iemaksas vai kontā saņemtā maksājuma rekvizītus;
- izziņa par kredīta, kurš izsniegts saskaņā ar līgumu „Kredīts privātam patēriņam”, Līgumu par parāda samaksu vai Patēriņa kredīta līgumu nenomaksāto atlikumu izziņas sagatavošanas brīdī;
Izziņa, kurā pēc klienta vai klienta pārstāvja pieprasījuma norādāma papildu informācija, uzskatāma par nestandarta izziņu. Izziņa par patēriņa kredītsaistību neesamību tiek uzskatīta par nestandarta izziņu. Izziņai par kredītsaistību neesamību tiek piemērotas komisijas maksas atbilstoši Cenrāža sadaļai „Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi”„
3 Tai skaitā – izziņas auditoriem un revidentiem, auditoru pieprasījumu un savstarpējo salīdzināšanas aktu apliecināšana.
4 Nestandarta izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.

 

Uzņēmumiem

Dokumenta sūtīšana pēc klienta pieprasījuma ar faksa starpniecību (1 lapa) EUR 8 (ieskaitot PVN)
Dokumenta kopēšana pēc klienta pieprasījuma EUR 1 (ieskaitot PVN) par lapu
Bezskaidras naudas maksājuma izdrukas saņemšana bankā Citadele, par katru maksājuma izdruku EUR 1
SWIFT pieprasījuma kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma EUR 4
Kurjerpasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma, dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai pēc vienošanās (EUR 7 + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))
Ielūguma uz Latviju noformēšana bankas Citadele klientiem EUR 55 (ieskaitot PVN)
Izraksts par darījumiem kontā:
Konta izraksta automātiskā sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele, ja kontā ir bijis apgrozījums. Pakalpojums pieejams tikai juridisko personu norēķinu kontiem1 Ikmēneša izraksts – EUR 3 mēnesī
Iknedēļas izraksts – EUR 4.50 mēnesī
Katras dienas izraksts – EUR 15 mēnesī
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma, ja konta izraksts ietver 12 mēnešu periodu pirms pieprasījuma brīža EUR 1 par kalendāro mēnesi2 (min. EUR 6)
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma, ja konta izraksts ietver laika periodu sākot ar 12 mēnešiem līdz 5 gadiem pirms pieprasījuma brīža EUR 2 par kalendāro mēnesi2 (min. EUR 7)
Ikmēneša atskaites par darījumiem kontā automātiska nosūtīšana ar pasta starpniecību kontiem, kuriem piesaistīta maksājumu karte:
Latvijā EUR 1.50 vai ekvivalents, mēnesī
Ārpus Latvijas EUR 4.50 vai ekvivalents, mēnesī
Dokumentu izsniegšana no arhīva EUR 30 par dokumentu (ieskaitot PVN)
Standarta izziņas sagatavošana3 EUR 10 (ieskaitot PVN)
Nestandarta izziņas sagatavošana (tai skaitā – izziņas revidentiem un auditoriem)4,5 EUR 35 (ieskaitot PVN)
Papildus komisijas maksa par steidzamu standarta izziņas sagatavošanu pēc klienta pieprasījuma (bankas Citadele centrālā biroja 2 darba stundu laikā) EUR 15 (ieskaitot PVN)
Papildu komisijas maksa par izziņas sagatavošanu krievu vai angļu valodā5 EUR 15 (ieskaitot PVN)
Bankas Citadele sagatavota izdruka no LURSOFT datu bāzes par vienu personu EUR 5 (ieskaitot PVN)
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevumu pieņemšana, pārbaude un izpilde EUR 21 (vienreizēja maksa par katra saņemtā dokumenta apstrādi)
Klienta apmeklējums ārpus bankas Citadele pēc klienta pieprasijuma pēc vienošanās (min. EUR 40 + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))
Spēkā no 01.01.2015.

 


1 Ja konta izrakstam, kura periodiskums ir viena nedēļa, nedēļas ietvaros iekļaujas mēneša beigu datums, tad klientam tiek izsniegti 2 izraksti – līdz mēneša beigu datumam, un pēc mēneša beigu datuma. Par katru izraksta daļu tiek piemērots tarifs kā par vienu konta izrakstu.
2 Ja konta izraksts tiek pieprasīts par vairāku mēnešu periodu, kas aptver kalendāro mēnesi (-šus), kuros kontā nav bijis apgrozījuma, maksa par attiecīgo kalendāro mēnesi (bez apgrozījuma) netiek piemērota, ievērojot, ka komisijas maksa nedrīkst būt mazāka par Cenrādī noteikto minimālo maksu par konta izrakstu. Ja konta izraksts tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota tikai Cenrādī noteiktā minimālā maksa par konta izrakstu.
3 Par standarta izziņu uzskatāma:
- izziņa par konta esamību un/vai konta stāvokli (konta atlikumu vai konta pieejamo atlikumu pieprasījuma izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī, kontam piesaistītu maksājumu karšu esamību un statusu (aktīva/slēgta) un/vai par kontam piešķirto kredītlimitu izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī;
- izziņa par pamatkapitāla iemaksu jaundibināma uzņēmuma kontā vai uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu, norādot attiecīgās skaidras naudas iemaksas vai kontā saņemtā maksājuma rekvizītus;
- izziņa par kredīta, kurš izsniegts saskaņā ar līgumu „Kredīts privātam patēriņam”, Līgumu par parāda samaksu vai Patēriņa kredīta līgumu nenomaksāto atlikumu izziņas sagatavošanas brīdī;
Izziņa, kurā pēc klienta vai klienta pārstāvja pieprasījuma norādāma papildu informācija, uzskatāma par nestandarta izziņu. Izziņa par patēriņa kredītsaistību neesamību tiek uzskatīta par nestandarta izziņu. Izziņai par kredītsaistību neesamību tiek piemērotas komisijas maksas atbilstoši Cenrāža sadaļai „Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi”.
4 Tai skaitā – izziņas auditoriem un revidentiem, auditoru pieprasījumu un savstarpējo salīdzināšanas aktu apliecināšana.
5 Nestandarta izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.