Papildu pakalpojumi

Cenrādis privātpersonām

Dokumenta sūtīšana pēc klienta pieprasījuma ar faksa starpniecību (1 lapa) 8 EUR (ieskaitot PVN)
Dokumentu kopēšana pēc klienta pieprasījuma 1 EUR (ieskaitot PVN) par lapu
Bezskaidras naudas maksājuma izdrukas saņemšana bankā Citadele, par katru maksājuma izdruku 1 EUR
SWIFT pieprasījuma kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 4 EUR
Kurjerpasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma, dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai pēc vienošanās (7 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))
Ielūguma uz Latviju noformēšana bankas Citadele klientiem 55 EUR (ieskaitot PVN)
Izraksts par darījumiem kontā:
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma par tekošo mēnesi un iepriekšējo kalendāro mēnesi pirms pieprasījuma brīža (tikai fiziskām personām) 1 reizi mēnesī – bez maksas
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma, ja konta izraksts ietver 12 mēnešu periodu pirms pieprasījuma brīža 1 EUR par kalendāro mēnesi1 (min. 6 EUR)
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma, ja konta izraksts ietver laika periodu sākot ar 12 mēnešiem pirms pieprasījuma brīža 2 EUR par kalendāro mēnesi1 (min. 7 EUR)
Dokumentu izsniegšana no arhīva 30 EUR par dokumentu (ieskaitot PVN)
Standarta izziņas sagatavošana2 10 EUR (ieskaitot PVN)
Nestandarta izziņas sagatavošana3,4 35 EUR (ieskaitot PVN)
Papildu komisijas maksa par steidzamu standarta izziņas sagatavošanu pēc klienta pieprasījuma (bankas Citadele centrālā biroja 2 darba stundu laikā) 15 EUR (ieskaitot PVN)
Papildu komisijas maksa par izziņas sagatavošanu krievu vai angļu valodā4 15 EUR (ieskaitot PVN)
Bankas Citadele sagatavota izdruka no LURSOFT datu bāzes par vienu personu 5 EUR (ieskaitot PVN)
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde 15 EUR (vienreizēja maksa par katra saņemtā dokumenta apstrādi) un papildu komisijas maksa par katru maksājumu saskaņa ar spēkā esošu Cenrādi
Klienta apmeklējums ārpus bankas Citadele pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās (40 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))

Spēkā no 01.11.2018.

 


1 Ja konta izraksts tiek pieprasīts par vairāku mēnešu periodu, kas aptver kalendāro mēnesi (-šus), kuros kontā nav bijis apgrozījuma, maksa par attiecīgo kalendāro mēnesi (bez apgrozījuma) netiek piemērota, ievērojot, ka komisijas maksa nedrīkst būt mazāka par Cenrādī noteikto minimālo maksu par konta izrakstu. Ja konta izraksts tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota tikai Cenrādī noteiktā minimālā maksa par konta izrakstu.
2 Par standarta izziņu uzskatāma:
- izziņa par konta esamību un/vai konta stāvokli (konta atlikumu vai konta pieejamo atlikumu izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī, kontam piesaistītu maksājumu karšu esamību un statusu (aktīva/slēgta) un/vai par kontam piešķirto kredītlimitu izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī;
- izziņa par pamatkapitāla iemaksu jaundibināma uzņēmuma kontā vai uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu, norādot attiecīgās skaidras naudas iemaksas vai kontā saņemtā maksājuma rekvizītus;
- izziņa par kredīta, kurš izsniegts saskaņā ar līgumu „Kredīts privātam patēriņam”, Līgumu par parāda samaksu vai Patēriņa kredīta līgumu nenomaksāto atlikumu izziņas sagatavošanas brīdī;
Izziņa, kurā pēc klienta vai klienta pārstāvja pieprasījuma norādāma papildu informācija, uzskatāma par nestandarta izziņu. Izziņa par patēriņa kredītsaistību neesamību tiek uzskatīta par nestandarta izziņu. Izziņai par kredītsaistību neesamību tiek piemērotas komisijas maksas atbilstoši Cenrāža sadaļai „Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi”.
3 Tai skaitā – izziņas auditoriem un revidentiem, auditoru pieprasījumu un savstarpējo salīdzināšanas aktu apliecināšana.
4 Nestandarta izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.
5 Datu subjektu pieprasījumu, kuri bez pietiekama pamata atkārtoti iesniegti viena kalendārā gada laikā, apstrāde.