Pamatkonts ar piesaistītu Maestro karti

Cenrādis privātpersonām

EUR1

Norēķinu konta, kuram piesaistīta maksājumu karte, atvēršana, apkalpošana un slēgšana bez maksas
Maksa par karti 1 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā līdz 800 EUR (ieskaitot) mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.2% no summas
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta
Regulārais maksājums no konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Citadele Internetbankas pieslēgšana bez maksas
Kodu kartes izsniegšana bez maksas

 


1 Pieejams klientiem - ES rezidentiem, arī personām, kurām nav uzturēšanas atļaujas Latvijā, bet kuru izraidīšana no valsts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, ja šiem klientiem Citadele bankā vai citā kredītiestādē Latvijā nav atvērts maksājumu konts, kas nodrošinātu minēto pakalpojumu saņemšanu, un ja tās Bankā iesniegušas Pieteikumu / apliecinājumu par pamatkonta pakalpojumu saņemšanu.