Norēķinu konts

Cenrādis privātpersonām

Norēķinu konta atvēršana bez maksas
Pilnvarojumi darbībām Kā noteikts Cenrāža sadaļā Pilnvarojumi
Maksa klientam par pozitīvu naudas līdzekļu atlikumu kontā USD valūtā 0.50% (procentu likme gadā)1
Norēķinu konta uzturēšana:2
norēķinu konta uzturēšana bez maksas
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes pirmajā gadā EUR 1 mēnesī3
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados EUR 5 mēnesī3
ja kontā ir negatīvs atlikums un konts netiek izmantots kredīta atmaksai EUR 4.30 mēnesī
Neaktīva klienta konta uzturēšana:2
ja ilgāk kā 6 mēnešus kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas, un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu bez maksas
ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu EUR 0.70 mēnesī3
ja ilgāk kā 12 mēnešus kontā, kam piesaistīta maksājumu karte, nav veiktas klienta iniciētas transakcijas, kā arī klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu EUR 0.70 mēnesī3
Norēķinu kontu atjaunošana ar iepriekšējo IBAN numuru pēc tā slēgšanas (pēc vienošanās ar banku Citadele) EUR 30
Konta slēgšana pēc klienta iniciatīvas bez maksas

Spēkā no 28.01.2019.

 


1 Tiek aprēķināta no norēķinu konta vidējā mēneša atlikuma summas un aprēķinātā kopējā summa tiek ieskaitīta kontā tā paša mēneša pēdējā dienā. Piedāvājums spēkā līdz 30.04.2019.
2 Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā.
3 Līdz atlikums kontā ir nulle.