Norēķinu konts

Cenrādis privātpersonām

Norēķinu konta atvēršana bez maksas
Pilnvarojumi darbībām Kā noteikts Cenrāža sadaļā Pilnvarojumi
Norēķinu konta uzturēšana:1
norēķinu konta uzturēšana bez maksas
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes pirmajā gadā EUR 1 mēnesī2
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados EUR 5 mēnesī2
ja kontā ir negatīvs atlikums un konts netiek izmantots kredīta atmaksai EUR 4.30 mēnesī
Neaktīva klienta konta uzturēšana:1
ja ilgāk kā 6 mēnešus kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas, un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu bez maksas
ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu EUR 0.70 mēnesī2
ja ilgāk kā 12 mēnešus kontā, kam piesaistīta maksājumu karte, nav veiktas klienta iniciētas transakcijas, kā arī klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu EUR 0.70 mēnesī2
Norēķinu kontu atjaunošana ar iepriekšējo IBAN numuru pēc tā slēgšanas (pēc vienošanās ar banku Citadele) EUR 30
Konta slēgšana pēc klienta iniciatīvas bez maksas

Spēkā no 01.01.2015.

 

1 Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā.
2 Līdz atlikums kontā ir nulle.
3 Komisija tiek piemērota papildus iepriekšējos punktos noteiktai komisijai.