Citadeles norēķinu karte

Cenrādis privātpersonām

Norēķinu karte MasterCard Standard

Maksa par karti (mēnesī) 1.20 EUR
Maksa par papildu karti (mēnesī) 1.20 EUR
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā līdz 800 EUR (ieskaitot)* mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.2% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 2% (min. 3 EUR), piecas reizes vai līdz 800 EUR (ieskaitot)* mēnesī: bez maksas
Maksājums no konta kā no norēķinu konta
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.

 


* 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.