Citadeles norēķinu karte Maestro

Cenrādis privātpersonām

  EUR USD
Maksa par karti 1 EUR mēnesī 10 USD gadā
Maksa par papildu karti 1 EUR mēnesī 5 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā līdz 800 EUR (ieskaitot)* mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.2% no summas 1.5% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas netiek piedāvāts
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.

 

* 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.