Citadeles norēķinu karte Maestro

Cenrādis privātpersonām

  EUR USD
Maksa par karti 0.75 EUR mēnesī 10 USD gadā
Maksa par papildu karti 0.40 EUR mēnesī 5 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 4.50 EUR 5 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā bez maksas 1.5% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts1 netiek piedāvāts1
Minimālā iemaksas summa netiek piedāvāts1 netiek piedāvāts1
Kredīta procenti (gadā) netiek piedāvāts1 netiek piedāvāts1
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas netiek piedāvāts

Spēkā no 01.02.2016.

 

1 Pakalpojums “kredītlimits” netiek piedāvāts, cenrāža pozīcijas ir spēkā klientiem, kuriem kredītlimits tika piešķirts līdz 01.02.2016.