Citadeles norēķinu karte Maestro – piedāvājums pensionāriem

Cenrādis privātpersonām

Norēķinu karte Maestro – piedāvājums pensionāriem1

  EUR
Maksa par karti 0.40 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 0.20 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 1 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele Līdz 9.99 EUR (ieskaitot): bez maksas
No 10 EUR: 0.25% no summas (min. 2 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā līdz 800 EUR (ieskaitot)2 mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.2% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos3 1% (min. 3 EUR)
Minimālā iemaksas summa 100% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa4
Kredīta procenti (gadā) 28%3
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas
Pilnvaras noformēšana bankā Citadele bez maksas
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Termiņdepozīta gada procentu likme kā noteikts Cenrādī + 0.10% gadā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 01.12.2017.

 


1 Piedāvājums ir spēkā, ja kartes kontā tiek ieskaitīta valsts piešķirta vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, izdienas pensija, speciālā pensija vai pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar 1.grupas redzes invaliditāti.
2 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
3 Skaidras naudas izmaksa citas bankas bankomātā vienu reizi mēnesī ir bez maksas.
4 Ar 01.02.2016. netiek piedāvāts pakalpojums “kredītlimits”, cenrāža pozīcija ir spēkā klientiem, kuriem kredītlimits tika piešķirts līdz 01.02.2016.