Citadeles norēķinu karte Maestro – piedāvājums jauniešiem

Cenrādis privātpersonām

  EUR
Maksa par karti bez maksas
Maksa par papildu karti1 0.20 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. EUR 3)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā līdz 800 EUR (ieskaitot)* mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.2% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR)
Kredīta procenti (gadā) 28%2
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 01.12.2017.

 


* 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.