Citadeles norēķinu karte Maestro – piedāvājums jauniešiem

Cenrādis privātpersonām

  EUR
Maksa par karti bez maksas
Maksa par papildu karti1 0.20 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele2 kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā līdz 800 EUR (ieskaitot)3 mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.2% no summas
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.

 


1 Papildu karti atļauts noformēt pie personas, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, konta.
2 Pakalpojums ir pieejams personai no 18 gadu vecuma.
3 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.