Citadeles norēķinu karte ar American Express®

Cenrādis privātpersonām

American Express®1 un MasterCard karšu komplekts ar e-talona funkcionalitāti2

  EUR
Maksa par karšu komplektu (mēnesī) 1 EUR
Maksa par papildu karšu komplektu (mēnesī) 0.50 EUR
Jaunas kartes izgatavošana (esošās American Express® vai MasterCard vietā) 4.50 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos bez maksas
Skaidras naudas izņemšana Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā3 bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos3,4 1% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas
Bankas nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 01.01.2016.

 

1 Karte ar atliktu valutēšanas termiņu. Valutēšanas termiņš (izņemot skaidras naudas izņemšanas darījumam) ir 15 kalendārās dienas pēc preču un pakalpojumu iegādes ar Karti grāmatojuma veikšanas kontā.
2 Spēkā no 30.06.2015. jaunām, aizvietotām un atjaunotām Citadeles norēķinu kartem. Kartēm, kas ir izsniegtas līdz 30.06.2015. tiek piemēroti Citadeles norēķinu kartes ar American Express® (American Express® un MasterCard karšu komplekts) ar e-talona funkcionalitāti rezidentiem, privātpersonām tarifi.
3 Pakalpojums pieejams tikai Citadeles norēķinu kartei.
4 Skaidras naudas izmaksa citas bankas bankomātā vienu reizi mēnesī ir bezmaksas.