Noguldījumi

 Krājkonts +

Krājkonta+ atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Krājkonta+:
brīdinot banku Citadele 35 kalendārās dienas iepriekš kā par maksājumu no norēķinu konta
nebrīdinot banku Citadele 35 kalendārās dienas iepriekš 1% + kā par maksājumu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele no klienta Krājkonta+ (nebrīdinot banku Citadele 35 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta

Spēkā no 15.05.2019.

 

 MAXI krājkonts

MAXI krājkonta atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no klienta MAXI krājkonta:
uz citu MAXI krājkontu viena klienta ietvaros Kā par maksājumu no norēķinu konta
brīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
nebrīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas iepriekš 1% + kā par maksājumu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele no klienta MAXI krājkonta (nebrīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta

Spēkā no 15.05.2019.

 

Bērna pilngadības krājkonts

  EUR | USD | GBP
Bērna pilngadības krājkonta atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Bērna pilngadības krājkonta uz citu klienta kontu bankā Citadele vai uz citu kontu Citadele Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Bērna pilngadības krājkonta uz kontu citā bankā Kā par maksājumu no norēķinu konta
Papildu komisijas maksa par līdzekļu izmaksu skaidrā naudā vai maksājuma veikšanu pirms noguldījuma termiņa, ja ir iesniegta bāriņtiesas atļauja 1% no izņemamās vai pārskaitāmās summas

Spēkā no 15.05.2019.

 

Bērnu pilngadības krājkonta gada procentu likmes

Valūta Procentu likme
EUR 1.3%
USD 1.5%
GBP 1.3%

 

 Termiņdepozīts

Termiņdepozīta pamatsummas un uzkrāto procentu izņemšana skaidrā naudā no konta banka Citadele 14 dienu laikā no dienas, kad termiņdepozīta pamatsumma un procenti ir ieskaitīti kontā Bez maksas
Komisijas maksa par termiņdepozīta līguma pirmstermiņa izbeigšanu1 1% no termiņdepozīta pamatsummas

Spēkā no 15.05.2019.

Gada procentu likmes

 

Zelts

Zelta tirdzniecība (tikai bezskaidras naudas darījumi) Informācija bankā Citadele
Zelta turēšana bankā 0.035%2 mēnesī (min. 15 EUR mēnesī)

Spēkā no 15.05.2019.

 


1 Izņemot termiņdepozītu pirms termiņa beigām, aprēķinātie procenti netiek izmaksāti un jau izmaksātie procenti tiks ieturēti no izmaksājamās depozīta pamatsummas.
2 Turēšanā nodotā Zelta vērtība pēc bankas Citadele kursa uz mēneša pēdējo datumu.