Mēneša limits maksājumu kartēm

Cenrādis

Lai samazinātu iespējamo krāpniecības risku darījumos ar maksājumu kartēm, no Banka Citadele ierobežo skaidras naudas izņemšanu ar maksājumu kartēm bankas automātos un banku POS terminālos, nosakot sekojošu maksimālo summu, kuru būs iespējams izņemt ar vienu maksājumu karti kalendārā mēneša ietvaros:

  • Citadeles norēķinu kartei ar American Express® – katrai kartei 7 500 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • ienākumu kartēm (Citadeles norēķinu kartei, Maestro, Visa Electron) — 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • kredītkartēm (American Express® Blue, American Express® Business Card, American Express® Gold, American Express Gold® Business Card, MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold, MasterCard Business Gold, X Karte, Visa Classic, Visa Business, X Platinum, Visa Gold, Visa Business Gold,) — 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • ekskluzīvām kartēm (X Infinite, Visa Platinum, The Platinum Card®) — 30 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

Ja darījumiem ar jūsu maksājumu karti jau pašlaik tiek piemērots limits skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un banku POS terminālos, un tas paredz mazākas summas izņemšanu kalendārā mēneša ietvaros, tad līdzšinējie nosacījumi paliek spēkā, t.i., skaidras naudas izņemšanas limits bankas automātos un banku POS terminālos jūsu maksājumu kartei palielināts netiek.

Atsevišķos gadījumos banka var izskatīt iespēju piemērot Jūsu maksājumu kartei palielinātu skaidras naudas izņemšanas limitu, saņemot brīvas formas rakstisku iesniegumu, kurā norādīts konkrēts šādas nepieciešamības iemesls. Atteikuma gadījumā bankai ir tiesības nekomentēt atteikuma iemeslu.