Maxi krājkonts

Cenrādis privātpersonām

  EUR
Maxi krājkonta atvēršana, slēgšana bez maksas

 

Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Maxi krājkonta

uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele (brīdinot banku Citadele 7 dienas iepriekš); bez maksas
uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā (brīdinot banku Citadele 7 dienas iepriekš); kā par maksājumu no norēķinu konta
uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā (nebrīdinot banku 7 kalendārās dienas iepriekš). 1% + kā par maksājumu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana klientu apkalpošanas centrā no klienta Maxi krājkonta (nebrīdinot banku 7 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta
Skaidras naudas iemaksa Maxi krājkontā kā par skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā
Regulārā rēķinu apmaksa saskaņā ar spēkā esošu cenrādi

Spēkā no 01.01.2015.

 

Maxi krājkonta gada procentu likmes

Valūta Procentu likme
EUR 0.05%

Spēkā no 10.01.2017.

 

Maxi krājkonta karte1 MasterCard Standard

  EUR
Maksa par karti bez maksas
Maksa par papildu karti bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta + 1%
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 1%
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 2% (min. 3 EUR)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā par maksājumu no Maxi krājkonta

Spēkā no 20.04.2018.

 


1 Līdz 01.06.2011. produkta nosaukums bija Maxi konta karte.