MasterCard

Cenrādis privātpersonām

MasterCard Standard

  EUR USD
Maksa par karti1 / papildu karti 22 EUR gadā2 30 EUR gadā
Maksa par karti/ papildu karti 2 EUR mēnesī3  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR) 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) individuāli4 individuāli4
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta+ 3% kā no norēķinu konta+ 3%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%  

Spēkā no 20.04.2018.

 

MasterCard Gold

  EUR USD
Maksa par karti 72 EUR gadā2 75 USD gadā
Maksa par papildu karti 22 EUR gadā2 25 USD gadā
Maksa par karti 6 EUR mēnesī3  
Maksa par papildu karti 2 EUR mēnesī3  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR) 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) individuāli5 individuāli5
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 30 EUR (ieskaitot PVN)4 30 EUR (ieskaitot PVN)4
Concierge serviss4 200 EUR gadā 300 USD gadā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%  

Spēkā no 11.02.2019.

 


1 Maksa par karti, kura ir noformēta līdz 10.11.2008. netiek piemērota.
2 Maksa par Gold kredītkarti MasterCard Gold, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot).
3 Maksa par Gold kredītkarti MasterCard Gold, kura ir noformēta pēc 21.09.2016.
4 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
5 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.