MasterCard

Cenrādis privātpersonām

MasterCard Standard

  EUR USD
Maksa par karti1 / papildu karti EUR 22 gadā2 USD 30 gadā
Maksa par karti/ papildu karti EUR 2 mēnesī3  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) EUR 9 USD 10
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 3% (min. EUR 1.50) 3% (min. USD 3)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) individuāli4 individuāli4
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta+ 3% kā no norēķinu konta+ 3%

Spēkā no 10.02.2017.

 

MasterCard Gold

  EUR USD
Maksa par karti EUR 72 gadā5 USD 75 gadā
Maksa par papildu karti EUR 22 gadā5 USD 25 gadā
Maksa par karti EUR 6 mēnesī6  
Maksa par papildu karti EUR 2 mēnesī6  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) EUR 9 USD 10
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 3% (min. EUR 1.50) 3% (min. USD 3)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) individuāli4 individuāli4
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN)7 USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN)
Concierge serviss8 EUR 200 gadā USD 300 gadā

Spēkā no 10.02.2017.

 

1 Gada maksa par karti MasterCard Standard, kura līdz 10.11.2008. izsniegta LR rezidentiem, netiek piemērota.
2 Maksa par kredītkarti MasterCard Standard, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot), rezidentam.
3 Maksa par kredītkarti MasterCard Standard, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
4 Kartēm bez drošības depozīta, kas noformētas, sākot ar 10.02.2017., un kartēm bez drošības depozīta, kurām sākot no 10.02.2017. palielināts kredītlimits. Kartēm, kas noformētas līdz 09.02.2017. (ieskaitot), un kartēm, kas noformētas pret drošības depozītu - kredīta procenti gadā - 22%.
5 Maksa par Gold kredītkarti MasterCard Gold, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot), rezidentam.
6 Maksa par Gold kredītkarti MasterCard Gold, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
7 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
8 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.