Mastercard kredītkartes

MasterCard Standard1

  EUR USD
Maksa par karti 22 EUR gadā 2 /2 EUR mēnesī 3 30 USD gadā
Maksa par papildu karti 22 EUR gadā2/ 2 EUR mēnesī3 30 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas Bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR) 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms Individuāli Individuāli
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) Individuāli Individuāli
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā 0.175% dienā
SMS par kontā ienākošajām summām 0.09EUR 0.09EUR
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4,3% 4,3%
Maksājums no konta Kā no norēķinu konta + 3% Kā no norēķinu konta + 3%

Spēkā no 15.05.2019.

 

MasterCard Gold

  EUR USD
Maksa par karti 6 EUR mēnesī 75 USD gadā
Maksa par papildu karti 6 EUR mēnesī 75 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas Bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR) 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms Individuāli Individuāli
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) Individuāli Individuāli
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā 0.175% dienā
SMS par kontā ienākošajām summām 0.09EUR 0.09EUR
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4,3% 4,3%
Maksājums no konta Kā no norēķinu konta + 3% Kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass Bez maksas Bez maksas
Maksa par viena cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā 30 EUR, ieskaitot PVN 5 30 EUR, ieskaitot PVN 5
Concierge serviss 4 200 EUR gadā 300 USD gadā

Spēkā no 15.05.2019.

 


Maksa par karti, kura noformēta līdz 10.11.2008. netiek piemērota.
Maksa par karti, kura ir noformēta līdz 20.09.2016.
Maksa par karti, kura ir noformēta pēc 21.09.2016.
Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti)/ kartes lietotāju.
EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.