Maksājuma pirmstermiņa ieskaitīšana

Cenrādis uzņēmumiem

USD valūtas starptautiskā maksājuma pirmstermiņa ieskaitīšana 0.1% dienā no visas maksājuma summas (min. 50 USD)

Spēkā no 01.01.2015.