Kredītņēmēju dzīvības apdrošināšana

Cenrādis privātpersonām

Līguma noslēgšana bez maksas
Komisija par līguma administrēšanu) bez maksas
LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums FKTK*
(no apdrošināšanas prēmijām)
0.221%
LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā
(no apdrošināšanas prēmijām)
0.10%
Komisija par uzkrājuma summas administrēšanu
(% gadā, uzkrājumam virs EUR 1400)
0.75%
Maksa par grozījumiem līgumā:
— līguma darbības termiņa maiņa
— līguma valūtas maiņa
— riska apdrošinājuma summas maiņa
— papildapdrošināšanas riska summas maiņa
— labuma guvēja maiņa
bez maksas
Maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu*
— pirmajā apdrošināšanas gadā
— turpmākajos apdrošināšanas gados
(no uzkrājuma summas)

2%
1%
(min.  EUR 28), pirmajā apdrošināšanas gadā nepārsniedz uzkrājuma summas apjomu)
Maksa par polises dublikāta izdošanu bez maksas
Norēķinu konta atvēršana AS "Citadele banka", noslēdzot uzkrājuma līgumu bez maksas

 


1 Tikai kredītņēmēju dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.