Krājkonts+

Cenrādis privātpersonām

Krājkonta atvēršana, slēgšana bez maksas

 

Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Krājkonta+

uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele (brīdinot banku Citadele 35 kalendārās dienas iepriekš) bez maksas
uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā (nebrīdinot banku Citadele 35 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par maksājumu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele no klienta Krājkonta+ (nebrīdinot banku Citadele 35 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta
Skaidras naudas iemaksa Krājkontā+ kā par skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā

Spēkā no 10.08.2016.

 

Gada procentu likmes1

Valūta Procentu likme
EUR 0.15%
USD 0.80%

Spēkā no 17.12.2018.

 


1 Likmes spēkā līdz 5 miljoniem eiro vai šīs summas ekvivalentam citā valūtā. Noguldījumiem virs minētās summas procentu likmes tiek noteiktas vienojoties. 5 miljonus eiro vai šīs summas ekvivalentu veido termiņdepozītos un krājkontos noguldīto klienta vai saistīto klientu grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums.