Konti

Norēķinu konts

Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados1 5 EUR/mēnesī
Neaktīva norēķinu konta uzturēšana1,2 5 EUR mēnesī
Norēķinu konta slēgšana Bez maksas3

Spēkā no 15.05.2019.

 

 Darījuma konts4

Darījuma konta standarta līguma noformēšana 0.4% no darījuma summas (min. 100 EUR)
Darījuma konta līguma ar nestandarta nosacījumiem noformēšana Individuāli
Izmaiņu darījuma konta līgumā noformēšana 35 EUR
Darījuma konta līguma noformēšana, ja darījuma konts tiek izmantots jauna kreditēšanas darījuma ietvaros5 0.4% no summas (min. 50 EUR; maksimāli 400 EUR)

Spēkā no 15.05.2019.

 


1Komisija tiek ieturēta, līdz konta atlikums ir nulle.
2 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu.
3 Ja konta slēgšanas brīdī konta atlikums pārsniedz nulli, komisijas maksa tiek aprēķināta par konta atlikuma summu, bet ne vairāk kā 10 EUR.
Klienti, kuri vēlas atvērt darījumu kontu (bez kreditēšanas), tiek apkalpoti tikai filiālē "Citadele" un klientu apkalpošanas centros un filiālēs ārpus Rīgas.
Komisijas maksa atsevišķos gadījumos var tikt palielināta.