Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

American Express® BLUE
American Express® Gold kredītkarte
The Platinum Card®
The Platinum Card® ar finanšu nodrošinājumu
Kredītkarte Visa Classic (EUR)
Kredītkarte Visa Classic (USD)
Kredītkarte Visa Gold (EUR)
Kredītkarte Visa Gold (USD)
Visa Platinum
Virtuālā kredītkarte

 

American Express® BLUE

  EUR
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%

Spēkā no 20.04.2018.

 

American Express® Gold kredītkarte

  EUR
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā4 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)1
Concierge serviss2 200 EUR gadā

Spēkā no 20.04.2018.

 

The Platinum Card®

  EUR
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta1 kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2 USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN)
Concierge serviss6 bez maksas

Spēkā no 20.04.2018.

1 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros.
2 Kalendārā gada laikā, vienas personas divas vizītes vai divu personu viena vizīte lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
3 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.

 

The Platinum Card® ar finanšu nodrošinājumu

  EUR
Drošības depozīts, kurš kalpo par finanšu nodrošinājumu kredītkartei individuāli
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta1 kā no norēķinu konta + 3%
Procentu likme (gadā) drošības depozītam, kurš kalpo par finanšu nodrošinājumu kredītkartei sk. drošības depozīta procentu likmes
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)
Concierge serviss bez maksas

Spēkā no 20.04.2018.

1 Papildu komisija 3% apmēra netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros.
2 Kalendārā gada laikā, vienas personas divas vizītes vai divu personu viena vizīte lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
3 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.

 

Kredītkarte Visa Classic (EUR)

Maksa par karti (mēnesī) 2.20 EUR
Maksa par papildu karti (mēnesī) 1 EUR
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) netiek piedāvāts
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) individuāli9
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Spēkā no 20.04.2018.

 

Kredītkarte Visa Classic (USD)

Maksa par karti / papildu karti 30 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) netiek piedāvāts
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) individuāli1
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta+ 3%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Spēkā no 20.04.2018.

 

Kredītkarte Visa Gold (EUR)

Maksa par karti 6 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 1.85 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) netiek piedāvāts
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) individuāli9
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 30 EUR
Concierge serviss1 200 EUR gadā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Spēkā no 11.02.2019.

1 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti) / kartes lietotāju.

 

Kredītkarte Visa Gold (USD)

Maksa par karti 75 USD gadā
Maksa par papildu karti 25 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) netiek piedāvāts
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) individuāli9
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta+ 3%
Procentu likme (gadā) drošības depozīta, kurš kalpo par finanšu nodrošinājumu kredītkartei
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 30 EUR1
Concierge serviss2 300 USD gadā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Spēkā no 11.02.2019.

1 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
2 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti) / kartes lietotāju.

 

Kredītkarte Visa Platinum

  EUR
Maksa par karti (gadā) 350 EUR
Maksa par papildu karti (gadā) bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Maksājums no konta1 kā no norēķinu konta + 3%
Kredīta procenti (gadā) 18%
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 20 EUR
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2 30 EUR (ieskaitot PVN)11
Peļņas procentu likme gadā par drošības depozītu, kurš kalpo par nodrošinājumu kredītkartei sk. drošības depozīta procentu likmes
Concierge serviss bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Spēkā no 11.02.2019.

1 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts “Concierge service” ietvaros.
2 Kalendārā gada laikā vienas personas divas vizītes vai divu personu viena vizīte lidostas Priority Pass atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.

 


1 Skolnieks vai students – LR rezidents, fiziskā persona vecumā no 12 līdz 25 gadiem.
2 Skaidras naudas izmaksa citas bankas bankomātos vienu reizi mēnesī ir bez maksas.
3 Pēc 22.04.2013. kredītlimita termiņš netiek pagarināts un netiek piešķirts no jauna.
4 Tiek piemērota Kartēm, kuras ir noformētas no 01.01.2015. Kartēm, kuras noformētas līdz 31.12.2014. (ieskaitot), līdz tekošā lietošanas gada beigām tiek piemērota maksa par karti gadā (71.14 EUR gadā pamata kartei, 21.34 EUR gadā papildu kartei), bet, sākot ar nākamo lietošanas gadu, tiek piemērota Cenrādī norādītā maksa par karti mēnesī.
5 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
6 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.
7 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros.
8 Kalendārā gada laikā, vienas personas divas vizītes vai divu personu viena vizīte Priority Pass lidostas biznesa zonā pamatkartes lietotājam ir bez maksas.
9 Kartēm bez drošības depozīta, kas noformētas, sākot ar 10.02.2017., un kartēm bez drošības depozīta, kurām sākot no 10.02.2017. palielināts kredītlimits. Kartēm, kas noformētas līdz 09.02.2017. (ieskaitot), un kartēm, kas noformētas pret drošības depozītu - kredīta procenti gadā - 22%.
10 Kalendārā gada laikā, vienas personas divas vizītes vai divu personu viena vizīte Priority Pass lidostas biznesa zonā pamatkartes lietotājam ir bez maksas.
11 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. 12 Karte ar atliktu valutēšanas termiņu. Valutēšanas termiņš (izņemot skaidras naudas izņemšanas darījumam) ir 15 kalendārās dienas pēc preču un pakalpojumu iegādes ar Karti grāmatojuma veikšanas kontā.
13 Spēkā no 30.06.2015. jaunām, aizvietotām un atjaunotām Citadeles norēķinu kartem. Kartēm, kas ir izsniegtas līdz 30.06.2015. tiek piemēroti Citadeles norēķinu kartes ar American Express® (American Express® un MasterCard karšu komplekts) ar e-talona funkcionalitāti rezidentiem, privātpersonām tarifi.
14 Pakalpojums pieejams tikai Citadeles norēķinu kartei.
15 Skaidras naudas izmaksa citas bankas bankomātā vienu reizi mēnesī ir bezmaksas.

 

Virtuālā kredītkarte

MasterCard Virtual EUR USD
Maksa par karti (par 2 mēn. / 12 mēn) 5 EUR / 20 EUR 5 USD / 25 USD
Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā 1% 1%
Preču un pakalpojumu apmaksa ārzemēs 1% 1%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele (no konta) (uzņēmumiem) 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%

Spēkā no 28.09.2018.