Hipotekārais kredīts

Cenrādis privātpersonām

1.Pieteikuma izskatīšana kredīta saņemšanai / kreditēšanas darījuma grozījumiem izskatīšana  
1.1. pret dzīvojamā nekustamā īpašuma un/ vai zemes ķīlu bez maksas
1.2. pret neapdzīvojamā nekustamā īpašuma ķīlu Sk. Kredīts, kredītlīnija (komersantiem un juridiskām personām) 1. punktu
2. Kredīta noformēšana 2% no kredīta kopsummas (min. 150 EUR)
3. Grozījumu noformēšana  
3.1. papildu kredīta summas izsniegšana 1,5% no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 150)1
3.2. pilnīgas atmaksas termiņa pagarināšana, kredīta valūtas maiņa 1% no kredīta summas vai kredītlīnijas limita, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 75 EUR)1
3.3. ķīlas devēja maiņa, nodrošinājuma maiņa 1% no neatmaksātās kredīta summas vai kredītlīnijas limita (min. 150 EUR)
3.4. kredīta maksājuma datuma un/vai kredīta atmaksas kārtības maiņa 30 EUR
3.5. citu līguma noteikumu grozījumi, kas nav minēti 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktos 50 EUR par katru dokumentu
3.6. maksājumu grafika izmaiņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 15 EUR
4. Kredīta atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa bez maksas
5. Dokumentu noformēšana, pārkreditējoties pie cita kreditora vai bankā Citadele ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījums tiek finansēts pie cita kreditora2 600 EUR
6. 5. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana 50 EUR par katru dokumentu
7. Kredītresursu rezervēšana 1% gadā par neizmantotu rezervētu kredīta summu

Spēkā no 01.05.2017.

 

1 Ja vienlaicīgi izpildās 3.1. - 3.6. punktos minēti gadījumi, tiek piemērota lielākā no komisijām.
2 Vienlaicīgi netiek piemērota komisijas maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu.