Elektronisko norēķinu sistēma Digifirma

Cenrādis uzņēmumiem

Pieslēgšana bez maksas
Drošības sertifikāta izsniegšana (par katru sertifikātu) 2 EUR
Abonēšana (sākot ar otro mēnesi) 15 EUR mēnesī1
Instalācija un lietotāju apmācība (pēc klienta vēlēšanās) 35.57 EUR (ieskaitot PVN)
Bankas Citadele speciālista konsultācijas pa tālruni vai elektronisko pastu bez maksas
Bankas Citadele speciālista konsultācija klienta birojā 14.23 EUR (ieskaitot PVN)

Spēkā no 01.01.2015.

 

1 Ja pie vienas licences pieslēdzas vairākas juridiskās personas, tad katrai juridiskai personai, kas pieslēdzas papildus, tiek piešķirta atlaide abonēšanas maksai 50% apmērā.